Alla inlägg av arne_drottningh

Va-arbeten i Regementsvägen

Med start måndagen den 2 november kommer NSVA att påbörja underhållsarbeten i Regementsvägen. Det är reliningsarbeten av spillvattenrör som ska göras.

Arbetet kommer att pågå 07.00-18.00 och kommer att påverka trafiken. Bussarna kommer att kunna gå som vanligt. Arbetsområdet som är ca 100 meter långt kommer att börja vid Shellmacken för att sedan successivt flytta längre söderut.

För att utföra ledningsjobbet krävs inte schakter, De jobbar från befintliga brunnar. På plats kommer det att stå en lastbil samt en skåpbil med kompressor. Arbetet beräknas vara färdigt vecka 48.

Det är NSVA som beställt arbetet och det är NCC som utför arbetet.

Nu är detaljplanen ute på granskning

Under sommaren har vi haft samråd kring den nya detaljplanen för Grönkullagatan. Nu har alla inkomna synpunkter samlats in och det uppdaterad förslaget är ute för granskning under tiden den 26 oktober till den 10 november.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på stadsbyggnadsförvaltningen under vardagar kl 8.00-16.30, på Biblioteket på Drottninghög under deras öppettider  samt på stadens hemsida www.helsingborg.se/detaljplaner.

Efter granskningstiden kommer synpunkterna att sammanställas i ett granskningsutlåtande.

Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa lämnas skriftligen under granskningstiden, senast den 10 november 2020, till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg eller via e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se.

Studiebesök på BOKLOK i LA

Våren 2022 är planen att de första bostadsrättsinnehavarna ska kunna flytta in i de nya BoKlok lägenheterna och radhusen. Konceptet BoKlok lanserades under bostadsmässan H99. Ändå är det många som är nyfikna på hur bostäderna som är en del av H22 kommer att se ut.

I Landskrona håller BoKlok på att avsluta två olika projekt. ett med bostadsrättslägenheter och ett med bostadsrättsradhus.

Stadsdelsmammorna har hjälp projekt DrottningH under vårt samråd för juts det området där de nya lägenheterna och radhusen ska byggas. Som tack ville de åka och se på något intressant och spännande. Då det fanns platser kvar i bussen trots att vi bara satt på varannan plats bjöd vi även med Café Välkommen.

På plats delades vi upp i tre grupper och fick förutom att besöka nybyggena testa på BoKloks bostadsrättsskola.

Det är inte så lätt att förstå skillnaden mellan hyresrätt, ägande rätt och bostadsrätt berättade Maria Forssell. Något förenklat kan man säga att i hyresrätten bestämmer du väldigt lite och hyresvärden väldigt mycket. I äganderätten bestämmer du allt själv men får även ta allt ansvar och alla kostnader. I en bostadsrätt går du med i en förening och betalar för rätten att bo i en lägenhet. Du bestämmer själv om det mesta i lägenheten. Föreningen med en demokratiskt vald styrelse ansvarar för gemensamma saker som yttre underhåll och beslut som rör alla.

Bara att få en säkerhetsgenomgång och ta på sig skyddskläder för att överhuvudtaget få komma in på området var intressant och lärorikt. Nu förstår man varför det är viktigt att hålla sig utanför staketen på alla byggarbetsplatser.

Efter lunch han vi även med att besöka Landskrona museum där det bland annat finns en utställning om Carl Fredrik Reuterswärds skulptur ”Non-violence”.

Många ville veta mer om planerna för Drottninghög.

Just nu pågar samrådet kring den senaste detaljplanen för Grönkullagatan. Många har besökt utställningen på Idé A. Onsdagen den 12 augusti hade vi ett samrådsmöte med planpromenad.

Det kom många frågor kring det nya förslaget på detaljplan. Höjder på hus, täthet och trafik var det som väckte flest frågor.

För oss i projekt Drottninghög är det viktigt att vi får in synpunkter från de boende. Det är ju ni som har bäst och mest kunskap om Drottninghög. Därför var det bra att det var flera som lämnade skriftliga synpunkter.

Många av de som var med på mötet är personer som har följt projektet sedan starten och som i tidigare samråd kommit med kloka synpunkter.

BoKlok kommer att bygga bostadsrätter på Grönkullagatan och de var på plats och berättade om sitt projekt.

Du vet väl att du nu på lördagen den 15 augusti klockan 14-17 har möjlighet att träffa oss igen vid körsbärslunden. 14.30, 15.30 och 16.30 finns det möjlighet att följa med på planpromenader.

Utställningen på Idé A finns kvar månaden ut och är bemannad på måndagar.

Öresundskraft bygger ut fjärrvärmenätet på Drottninghög

Förnyelsen av Drottninghög innebär också att infrastrukturen behöver förstärkas och anpassas till nya förutsättningar. Det blir nya fjärrvärmeledningar och samtidigt passar vi på att att lägga nya ledningarna för bredband och vatten.

För att kunna göra detta behöver vi gräva i Grönkullagatan. Det innebär att endast ett körfält är öppet längst med vårt arbetsområde och det blir parkeringsförbud samt så gäller lämna företräde på sträckan, se rosa markering i kartan.
Infarter är tillgängliga under arbetet, förutom korta stunder vid själva grävningen. In/Utfarten till Vasatorpsvägen kommer att vara stängd under helgen den 15+16 augusti. Annars kommer denna väg att gå att använda som vanligt.
Arbetet Arbetet startar den 3 augusti (vecka 32) och beräknas vara helt klart i början av oktober (vecka 42).

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Öresundskraft.
Byggledare Joakim Sjöstrand, 042-490 36 89, joakim.sjostrand@oresundskraft.se

Projektledare Anna Magnusson 042-490 36 15, anna.magnusson@oresundskraft.se

Har du tyckt till om det gröna Drottninghög?

Det är viktigt med det gröna på Drottninghög.  Under några veckor har Helsingborgshem och Helsingborgs stad haft tre sommarjobbare som varit ute i området för att ta in synpunkter från boende och besökare . Här kan du läsa vad de skriver.

Vi är ett gäng ungdomar som har sommarjobbat med att utveckla grönområdet på Drottninghög. Vi har jobbat med att samla in information på olika sätt t.ex hundträff och bara att vara ute på plats. Vi har varit ute mycket och jobbat för att få svar på våra frågor.

Vi har jobbat på så sätt att vi började med att gå igenom våra frågor som vi har kommit på ska passa till denna typen av intervjuer och gick ut och testa dom, det gick bra och därifrån fortsatte vi med våra frågor och pratade med folk i 3 veckor för att få fram bästa statistiken för vad de som bor i Drottninghög vill förbättra. Vi frågade olika personer i olika åldrar för att få fram vad de olika personer tycker för att det är många som inte tycker samma.

Vi har fått många bra svar från personer i alla åldrar vad de tycker skulle passa dem, många svarade lika och t.ex många barn ville ha en till lekplats. Att göra om ett område kräver mycket därför är det viktigt att få bra och utförliga svar för att kunna anpassa renoveringen så det finns något för alla.

Vi ska även göra research arbete för att se vad vi har kommit fram till. Vi går igenom vårt arbete och ser vad vi har fått för resultat på dessa 3 veckorna vi har gjort intervjuer och sedan formulerar det i en PowerPoint som sedan kommer vara hjälpmaterial längre fram i arbetet.

Det har varit kul att prata med folk och se vad deras åsikter är och vad de tycker som saknas, vad som är bra och dåligt med platsen och hur de känner för platsen för att många har bott på området längre än andra, därför kunde de ha mer åsikter och jämförelse om området. Det har även varit många som inte har velat prata med oss och svara på våra snabba frågor vilket har gjort arbetet lite svårare emellanåt, men vårt slut resultat landade på ca 200 svar i enkäten.

Detta sommarjobbet har gått bra om man kollar på helheten och slutresultat i vad vi sommarjobbare har gjort.

 

Ny park på Drottninghög

Från början av augusti 2020 bygger Helsingborgs stad en park i Drottninghögs västra delar, mellan husen på Grönkullagatan och Gulkullagatan. Det blir bland annat en lekplats, en slingrande gång- och cykelväg genom parken och många nya träd.

Så påverkas du
Arbetet startar i början av augusti 2020. Går allt som planerat avslutas det i november med att vi planterar de nya träden. Under arbetet påverkas framförallt du som bor i närheten av att vi stänger av arbetsområdet med staket samt av byggtrafik och transporter till och från arbetsområdet.

Det går att passera förbi på både Grönkullagatan och Gulkullagatan, men gångbanan mellan husen är avstängd.

Det här gör vi
Vi bygger en ny park mellan husen på Grönkullagatan 9, 11 och 13. Där anlägger vi till exempel

 • en lekplats med bland annat spännande klätterredskap
 • en gång- och cykelbana genom parken
 • grönska i form av ungefär 35 nya träd
 • en dagvattenlösning, där regnvatten från husens stuprör leds ut till en dränerande grönyta i parken.

Har du frågor?
Hör av dig till Helsingborg kontaktcenter, kontaktcenter@helsingborg.se eller 042-10 50 00, eller direkt till Staffan Martini, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen, staffan.martini@helsingborg.se

Begränsad framkomlighet på Regementsvägen 3-20 augusti

Den 3-7 augusti samt 10-20 augusti 2020 är framkomligheten begränsad på Regementsvägen på grund av ledningsarbeten.

Så påverkas du

 • 3-7 augusti är Regementsvägen avstängd utanför Citygross. Du kan nå alla verksamheter längs Regementsvägen, antingen från Vasatorpsvägen eller från Drottningshögsvägen. Skyltar hjälper dig som går och cyklar att ta dig förbi arbetsområdet.
 • 10-20 augusti är ett körfält öppet förbi arbetsområdet för dig som kör bil. Du som går eller cyklar hänvisas till gång- och cykelbanan på andra sidan vägen.
 • Busslinje 7 påverkas av avstängningen. Se Skånetrafikens webb eller app för information.

Arbetena görs bland annat med anledning av de nya bostäder som Helsingborgshem bygger på Grönkullagatan.

H22 och Drottninghög på Idé A, 1 april framflyttat

Tyvärr måste projekt DrottningH meddela att vår onsdagskväll den 1 april på Idé A med temat H22 och ”Drottninghög – hur hänger det ihop?” Ny tid blir onsdagen den 9 september istället.

Men vad är då H22 och vad innebär det för boende och verksamheter på Drottninghög?
H22 är en stadsmässa som kommer att på gå från den 30 maj till den 3 juli 2020.  Sveriges städer och kommuner står inför stora utmaningar framöver. Det handlar om allt från fler yngre och äldre och färre som arbetar och betalar skatt, Det finns även stora utmaningar då det gäller miljö, transporter och hållbarhet. Under stadsmässan bjuder Helsingborgs stad in alla som vill till att vara med och komma på smarta lösningar för  framtidens städer.

Drottninghög är ett av tre huvudområden. Seau (gamla ångfärjgetomten) och Oceanpiren är de två andra områdena.

Det finns tre huvudteman under stadsmässan:
Innovativ välfärds- och stadsutveckling
Förbättrad livskvalitet
Ledarskap för framgångsrik stadsutveckling

Här kan du läsa mer om H22

Staden är människorna och inte husen!
Det är helsingborgarna och alla verksamheter i staden som är H22. Därför behövs ditt engagemang och stöd. Det finns något för alla att hjälpa till med. Du vill kanske vara en ambassadör eller värd för H22. du kanske har en egen idé eller ett projekt som du vill visa upp. H22 behöver även hjälp av testpiloter för att ta reda på vad som fungerar eller inte.

Här kan du läsa mer om hur du kan bidra till H22.

Projekt DrottningH

 

Den 12 januari är det folkomsröstning om försäljningen av Öresundskaft

Den 12 januari hålls en  folkomröstning  om försäljningen av det kommunala energibolaget Öresundskraft. Folkomröstningen ska hållas den 12 januari 2020. Du kan rösta JA eller NEJ till frågan om Helsingborg stad ska sälja det kommunala energibolaget Öresundskraft.

Rösta på valdagen
På valdagen kan du rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. De har öppet melan klockan 08.00 och 20.00.

Har du inte fått ett röstkort kan du kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00, för ett dubblettröstkort.
Du kan även få ett dubblettröstkort utskrivet vid alla förtidsröstningslokaler.

Förtidsrösta
Redan nu kan du förtidsrösta på flera platser, bland annat  på Idé A. Du kan förtidsrösta dessa tider på Idé A.

 • onsdagen den 8 januari klockan 13–17
 • torsdagen den 9 januari klockan 13–17
 • fredagen den 10 januari klockan 10–12, 13–17.

Legitimation
För att rösta behöver du en giltig legitimation, t ex körkort, pass eller skatteverkets legitimation. Om du inte har legitimation kan en person som känner dig intyga vem du är, men den personen måste ha legitimation.

Vem får rösta?
Du har rösträtt i folkomröstningen den 12 januari om du:

 • Fyller 18 år senast på folkomröstningsdagen.
 • Är svensk medborgare och folkbokförd i Helsingborg.
 • Är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och folkbokförd i Helsingborg.
 • Är medborgare i något annat land eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före folkomröstningsdagen, samt folkbokförd i Helsingborg.

Här kan du läsa mer om folkomröstningen på Helsingborgs stads hemsida.