Alla inlägg av arne_drottningh

drottninghögare hjälper volvo

Sedan förra året så har några boende på Drottninghög hjälp till att utveckla framtidens transporter ur ett mänskligt perspektiv.

Det är tillsammans med Högskolan i Halmstad, Göteborgs stad, Volvo Cars, Skånetrafiken, Västtrafik, Helsingborgs stad och Helsingborgshem som några Drottninghögsbor har hjälpt till vad som händer när människan får stå i centrum samtidigt som man utvecklar ny teknik.

– Vi har på olika sätt följt ett antal Drottninghögare i deras vardag för att kunna beskriva människors erfarenheter av att resa och transportera saker – deras bekymmer , deras värderingar och deras mål. Berättelserna har samlats i en katalog som utgör ett underlag för ett prototyparbete, under ledning av Volvo Cars, berättar Susanne Duval Innings från Helsingborg.

Bilden på framtidsfordonet har elever på Drottninghögsskolan gjort.

Här kan du läsa mer.

Vem vet i framtiden kanske det kommer en ny Volvomodell med tillägget Designed by Drottinghög.

Vårdcentralen Drottninghög

Hej!
Här är vi Karin, Birgitta, Erika och Emma. Vi arbetar som fysioterapeuter på vårdcentralen Drottninghög
.

Vi hjälper dig med smärta i kroppen tex ont i ryggen , nacken, knät, axeln eller någon annan led. Har du problem med huvudvärk eller känner att du behöver komma igång med träning eller aktivitet så hör av dig till oss. Detsamma gäller om du vill ha råd angående levnadsvanor.

Vi har både individuell behandling, grupper och olika skolor för att hjälpa våra invånare på bästa sätt.

Ni är så välkomna och vi ser fram emot att träffa er alla.

Kontakta oss på 042-4060460, via vårdcentralen eller på 1177.

Vårhälsningar

Fysioterapeuterna

Bor du på drottninghög och vill arbeta med H22?

Sedan en tid tillbaka pågår ett projekt på Drottninghög som kommer att vara ett spännande besöksmål under H22. Det kommer att vara en lägenhet som inreds som en lägenhet kan ha sett ut 1972. Nu behöver vi hjälp av dig som bor på Drottninghög för att ställa i ordning lägenheten och planera vad som ska hända där under H22.

Vill du veta mer kontakta 72pah22@helsingborg.se eller via 0733-32 75 96.

Årskurs 6 knyter ihop Drottninghög och H22

Både Projekt DrottningH, Idé A och Helsingborgshem har barn och unga i fokus där för var det självklart att åter igen ta hjälp av eleverna på Drottninghögsskolan. Vi ville knyta ihop Drottninghög med H22 genom att använda kreativitet och konst.

När vi hör om H22 är det mycket prat om innovation men det är svårt att få en bild av vad det kan vara kopplat till Helsingborg. Vi ville därför ta hjälp av eleverna i årskurs 6 på Drottninghögsskolan och få hjälp med att illustrera Innovation, framtidens boende, mobilitet och hållbarhet ur ett ungt Drottninghögsperspektiv. Det vi planerar idag är ju det som de är eleverna ska leva i och med i många år framöver. Vi ville även ge eleverna möjlighet att arbeta utifrån den konstnärliga och kreativa processen som sker i flera steg och där man låter andra hjälpa till med att spetsa till sina tankar och idéer. Detta är ett arbetssätt som vi testa många gånger. Att arbeta under Corona har så klart bjudit på nya utmaningar.

Det har varit fantastiskt att arbeta med eleverna som verkligen ger hopp inför framtiden. Lotta Blond från H22 var den som höll invigningstalet och sedan fick alla hjälpa till att knyta ihop Drottninghög med H22.

Så här berättade eleverna själv om hur processen gått till på invigningen:

Vi är en del av H22. En stadsmässa om innovationer och ett smartare Helsingborg. Först hade vi ett digitalt möte om hållbar utveckling, transport och boende. Sedan skapade vi skisser om hur Drottninghögs framtid ska se ut. Efter det gick vi en promenad på Drottninghög. Vi fick se en bild av ”nya” Drottninghög som ska växa fram. Därefter skapade vi nya skisser och digitala ritningar med våra tankar och idéer. Tillslut  presenterade vi våra idéer för projektgruppen.

Det här konstverket representerar GEMENSKAP, HÅLLBARHET, MÅNGAFALD och MÄNNISKOR. Vi tänker oss en linbana för transport, gemensamma hyrbara fordon, grönskande hus omgivna av vatten. Allt är möjligt med förnybar el. Klass 6 på Drottninghögsskolan.

Illustratören heter Gustav Eriksson, Det är samma illustratör som i slutet av förra året målade en muralmålning på Dalhem.

Peter Eriksson och Axel Swanstein från kulturhotellet är de som sedan förstorat upp skissen och gjort målningen. Konstverket har inget namn än men det ska klassen komma på nu. Ett förslag som kom upp var ”Hej och H22”.

Helsingborgs stad och IKEA Sverige skapar framtidens hållbara stad i unikt samarbete

Helsingborgs stad och IKEA Sverige inleder nu ett flerårigt samarbete för att utveckla lösningar för ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Samarbetet kulminerar under den internationella stadsmässan H22 City Expo, 30 maj-3 juli 2022, men redan under våren 2021 skapas en ny marknadsplats, ett så kallat Community Kitchen, och en kommersiell närodling, The Garden, i stadsdelen Drottninghög.

I stadsdelen Drottninghög skapas tillsammans med invånarna mötesplatserna The Kitchen, The Garden och The Market. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är i fokus och ambitionen är att bygga upp något som kan utvecklas vidare långt efter H22 City Expo. Den lokala produktionskedjan kommer att generera nya arbetstillfällen, uppmuntra entreprenörskap och bidra till att skapa ett spännande besöksmål för människor långt utanför stadsdelens gränser.

Här kan du läsa mer om H22

DrottningH vill gärna träffa dig

…men det går ju inte just nu.

Därför vill vi bjuda in dig till ett digitalt möte. Alla som har en dator, en surfplatta eller en smartphone kan delta.

Onsdagen den 3 mars klockan 18.00-19.00

Helsingborg har en stolt tradition av att arrangera stora mässor. 1955 kom en miljonpublik till hantverks- och design mässan H55. 1999 blev H99 föregångare till en rad andra bomässor i landet.

Med H22 tar Helsingborg nästa steg på resan och fokuserar på en fråga som är av allt större vikt, en smartare och mer hållbar stad.

H22 – A Smarter City är Helsingborgs stads stora satsning på innovation och hållbar stadsutveckling. Sommaren 2022 blir det därför en internationell stadsmässa som ska visa upp och utforska framtidens lösningar för livet i staden. Drottninghög är ett av tre huvudområden för H22.

Nu har du möjlighet att få veta mer, träffa och ställa frågor till de som arbetar med H22 och oss i projekt Drottninghög. Du får även möjlighet att följa med på en tidsresa tillbaka till 1972.

Här kan du läsa mer om H22

Du anmäler dig till poul.witting@helsingborg.se

Träd flyttas och ger nytt liv

UPPDATERING
Tyvärr så ställer kylan till det och då tjälen har gått djupt ner så går det inte att flytta träden som det var tänkt. De träd som ska tas ner håller sin tidplan.

Med start den 8 januari kommer lindarna längs med gång- och cykelbanan mellan Gulkullagatan och växthuset att flyttas och tas bort.

Träden kan inte finnas kvar på sina nuvarande platser då det renoveras och byggs nya hus söder om gång- och cykelbanan.

Ida Ljungdal som är projektingenjör på Hälsingbors stad är den som har förberett flytten av träden. Hon berättar.  – Uppvuxna träd har ett stort värde både för den biologiska mångfalden och ekonomiskt. Därför kommer vi att flytta några träd som får nya platser där vi tror att de kommer att trivas och där det idag saknas träd. En lind kommer till exempel att flyttas till  konstplanket där det tidigare fanns ett äppelträd från den tidigare fruktodlingen på Drottninghög.

De träd som inte flyttas kommer att läggas på en faunadepå i Fredriksdalsskogen. Det finns brist på nedfallna träd och grenar i staden. Ibland är vi för duktiga på att städa undan. Det finns många växter, svampar och som är beroende av att det finns döda träd.

– Arbetet beräknas starta den 8 januari och kommer att ta cirka två veckor. Framkomligheten kommer inte påverkas mer än precis när man flyttar träden och gräver för dem men det är under en begränsad tid och kommer att skyltas upp, avslutar Ida.

Va-arbeten i Regementsvägen

Med start måndagen den 2 november kommer NSVA att påbörja underhållsarbeten i Regementsvägen. Det är reliningsarbeten av spillvattenrör som ska göras.

Arbetet kommer att pågå 07.00-18.00 och kommer att påverka trafiken. Bussarna kommer att kunna gå som vanligt. Arbetsområdet som är ca 100 meter långt kommer att börja vid Shellmacken för att sedan successivt flytta längre söderut.

För att utföra ledningsjobbet krävs inte schakter, De jobbar från befintliga brunnar. På plats kommer det att stå en lastbil samt en skåpbil med kompressor. Arbetet beräknas vara färdigt vecka 48.

Det är NSVA som beställt arbetet och det är NCC som utför arbetet.

Nu är detaljplanen ute på granskning

Under sommaren har vi haft samråd kring den nya detaljplanen för Grönkullagatan. Nu har alla inkomna synpunkter samlats in och det uppdaterad förslaget är ute för granskning under tiden den 26 oktober till den 10 november.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på stadsbyggnadsförvaltningen under vardagar kl 8.00-16.30, på Biblioteket på Drottninghög under deras öppettider  samt på stadens hemsida www.helsingborg.se/detaljplaner.

Efter granskningstiden kommer synpunkterna att sammanställas i ett granskningsutlåtande.

Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa lämnas skriftligen under granskningstiden, senast den 10 november 2020, till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg eller via e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se.

Studiebesök på BOKLOK i LA

Våren 2022 är planen att de första bostadsrättsinnehavarna ska kunna flytta in i de nya BoKlok lägenheterna och radhusen. Konceptet BoKlok lanserades under bostadsmässan H99. Ändå är det många som är nyfikna på hur bostäderna som är en del av H22 kommer att se ut.

I Landskrona håller BoKlok på att avsluta två olika projekt. ett med bostadsrättslägenheter och ett med bostadsrättsradhus.

Stadsdelsmammorna har hjälp projekt DrottningH under vårt samråd för juts det området där de nya lägenheterna och radhusen ska byggas. Som tack ville de åka och se på något intressant och spännande. Då det fanns platser kvar i bussen trots att vi bara satt på varannan plats bjöd vi även med Café Välkommen.

På plats delades vi upp i tre grupper och fick förutom att besöka nybyggena testa på BoKloks bostadsrättsskola.

Det är inte så lätt att förstå skillnaden mellan hyresrätt, ägande rätt och bostadsrätt berättade Maria Forssell. Något förenklat kan man säga att i hyresrätten bestämmer du väldigt lite och hyresvärden väldigt mycket. I äganderätten bestämmer du allt själv men får även ta allt ansvar och alla kostnader. I en bostadsrätt går du med i en förening och betalar för rätten att bo i en lägenhet. Du bestämmer själv om det mesta i lägenheten. Föreningen med en demokratiskt vald styrelse ansvarar för gemensamma saker som yttre underhåll och beslut som rör alla.

Bara att få en säkerhetsgenomgång och ta på sig skyddskläder för att överhuvudtaget få komma in på området var intressant och lärorikt. Nu förstår man varför det är viktigt att hålla sig utanför staketen på alla byggarbetsplatser.

Efter lunch han vi även med att besöka Landskrona museum där det bland annat finns en utställning om Carl Fredrik Reuterswärds skulptur ”Non-violence”.