Alla inlägg av Karin Fors Svenska kyrkan Helsingborg

Församlingspedagog i Den Gode Herdens kyrka, Filborna församling

Dansmässa i kyrkan

Dansmässan har sitt ursprung i Värmland och här dansar deltagarna på spelmansstämman i Ransäter. Foto: Anders Gustaf Östlund
Dansmässan har sitt ursprung i Värmland och här dansar deltagarna på spelmansstämman i Ransäter. Foto: Anders Gustaf Östlund

Alla bjuds upp till dans när dansmässan ”Din ljusa skugga” firas i Den Gode Herdens kyrka i Helsingborg på söndag den 30 oktober kl. 16. Rytmerna och dansstegen är såväl vals som polska och schottis och dansas i långdans och cirkel runt altaret. Dansmässan är skriven av Kristina Sandgren Furberg och riksspelman Maria Hultén Birkeland. Hans Kvarnström och Cecilia Hardestam, har gjort koreografin till danserna.

Församlingens kör Vox Mente under ledning av Marianne Ivarsson, Peter Edström, violin, Elina Hultman, sång och piano samt Johan Hultman, slagverk står för musiken som går i nordisk folkton.

Besökarna i Den Gode Herdens kyrka är inte obekanta med dans i gudstjänsten men det är första gången som alla moment i mässan sjungs och dansas. Allt som allt är det tio danser och sånger som ska fylla kyrkorummet. Karin Fors, församlingspedagog i Filborna församling leder deltagarna i dans och rörelse.

”Det går en dans genom tidens salar, den leder oss vidare”. Så börjar den första dansen och därefter följer sångtexter som följer rytmen från kväll via midnatt, vargtimmen till att ljuset anas och mässan och uppståndelsen firas.

Bön och klockringning för Syrien

Kyrkklockorna i Helsingborg ringer för att visa stöd för Syriens krigsdrabbade folk. När vanmakten är som störst är det viktigt att samlas i bön.

Veckan före FN-dagen (24 oktober) ringer kyrkklockor över hela Sverige och böner bes för folket i Syrien. I Svenska kyrkan Helsingborg kommer klockorna att ringa i S:ta Maria kyrka, Gustav Adolfs kyrka, Allhelgonakyrkan och Den Gode Herdens kyrka 19-21 oktober samt 24 oktober, klockan 12:00. Gustav Adolfs kyrka ringer i klockorna också lördagen 22 oktober vid samma tid.

Klockorna kommer att ringa som en uppmaning till människor att stanna upp i bön för folket i Syrien och för fred.

 

Musikvecka 19:07 Den Gode Herdens kyrka

Björn Ingelstam 2016-06-16

Torsdag 16/6 kl. 19:07
Björn Ingelstam Quartet
Björn Ingelstam, trumpet
Calle Brickman, piano
Andreas Svendsen, trummor
Matthias Petri, bas

Fredag 17/6 kl. 19:07
Pianokonsert ”Bild och musik i symbios”
Carl Petersson, piano
Dagmar Glemme, konstnär

Söndag 19/6 kl. 16.00
”Wien, nur du allein”-Wienercafé
Torsten Östergrens orkester
Annika Fransson, sopran
Servering av kaffe och wienerbröd

Ente vuxen: 100 kr, ungdom ( från 13 år) och studerande 50 kr, barn under 12 år gratis

Börjar i moll och slutar med glädje!

Ja, sådant är påskens budskap! I kyrkorna gestaltas Jesu lidande, försoningsdöd och uppståndelse med gudstjänster varje dag. Och den ena är inte den andra lik. Psalmer och texter, antal ljus och blommor skiftar. Efter Skärtorsdagens mässa när Jesus instiftar nattvarden klär vi av altaret och plockar bort utsmyckning och dukar för att ha kyrkan kal på långfredagen när Jesus dör på korset. Dess större blir kontrasten på påskdagen med många långa, fina ljus och massor med påskliljor och glädjefylld musik och körsång! Jesus är uppstånden, Halleluja! Kyrkklockorna jublar. Välkomna till Den Gode Herdens kyrka!

24 mars Skärtorsdag kl. 18.30 Mässa
25 mars Långfredag kl. 10.00 Gudstjänst, kvartettsång
27 mars Påskdagen kl. 10.00 Mässa, Filborna Vokalensemble. Efteråt serveras en liten påsklunch i Mariasalen.
28 mars Annandag påsk kl. 10.00 Gudstjänst med påskens psalmer. Kören Vox Mente.

 

 

Kan du dansa i kyrkan?

Höger hand med handflatan upp och vänster hand med handflatan ner. Så tar vi tag i varandras händer – vi bär och vi blir burna, liksom händerna vilar i en annan hand eller stöttar den.

Rytmerna avlöser varandra, grekiska, romska och en dans från en ort i norra Ryssland.

Gruppen som dansar har ”Vinterglädje” som tema denna kväll. Trötta kroppar och sinnen som i dansen finner kraft, vila och gemenskap. ”Men det känns i kroppen”, sa en deltagare som var med för första gången. Då hade vi just dansat med steg som gick lite i kors och med både spark och stamp.

Så blir tonerna lugnare och dansen koncentreras runt mittpunkten, skålen med vatten, ett ljus, en vintergrön kvist och en sten. Till ”Nada te turbe” en sång från klostret i franska Taizé går rörelserna långsamt i cirkeln, in mot mitten och bakåt igen. ”Känn ingen oro, känn ingen ängslan, Gud din Gud, bär allt.” Så blir gemenskapen större än det tiotal personer som rör sig i rummet. Den vidgar sig till att omfatta många fler.

Vi dansar ytterligare fyra gånger i vår i Den Gode Herdens kyrka. 25 februari, 10 mars, 7 och 21april kl. 18.30. Kommer du?