Alla inlägg av Åsa Helsingborgshem

Nästa steg i utvecklingen av Drottninghögs centrum

Drottninghög fortsätter att utvecklas och här är mycket på gång. Nu vill vi informera om nästa steg i utveckling av Drottninghögs centrum.

Här genomför Helsingborgs stad, med Älmby som entreprenör, mark- och ledningsarbeten. Arbetet som är indelat i tre etapper startar i mitten av juni och beräknas vara klart i slutet av augusti.

Vad innebär ombyggnadsarbetet?
Verksamheterna omkring centrum når du som vanligt men själva byggområdet inhägnas under tiden som arbetet pågår. Den gula markeringen på kartan visar området som inhägnas. Den blå markeringen visar var det kommer att finnas parkeringsmöjligheter (två timmar).

Vill du veta mer om utvecklingen?
Då är du välkommen på informationsmöte den 27 juni klockan 13.30-14.30 på Idé A, vid Drottninghögs centrum. Du behöver inte anmäla dig i förväg, det är bara att dyka upp!

Ny lokal klar för butik på Drottninghögs centrum

Nu har Helsingborgshem och Per Pellinen som drivit ICA-butiken på Drottninghögs centrum, tecknat avtal om ett nytt hyreskontrakt för en servicebutik. Lokalen är den före detta restaurang Tabbouli på andra sidan torget, Blåkullagatan 3. Flytt från ICA-butiken startar på en gång och den nya butiken öppnar vid månadsskiftet februari/mars.

I början av nästa år kommer huset där ICA-butiken varit att rivas. Vid detta område kommer Magnolia Bostäder att bygga fler bostäder, både hyresrätter och vårdboende samt en ny vårdcentral. Byggstart är planerad till sommaren 2019.

Under byggtiden inhägnas området med staket. Magnolias entreprenör Veidekke kommer inledningsvis också att göra rutinmässigt saneringsarbete. Under byggtiden är inte P-platserna vid sidan av inhägnaden på Blåkullagatan, tillgängliga men övriga p-platser går att använda som vanligt.

Färgmarkering kartan: Orange – rivning i etapper. Grön – rivning etapp 1. Blå linje – avstängda p-platser och hänvisning för gående. Röd linje – in- och utfart.

Ett landmärke växer fram

Under kommande år bygger vi ett nytt landmärke vid korsningen Regementsvägen och Vasatorpsvägen. Här kommer Stenströms att bygga kontor och Helsingborgshem ett parkeringshus med lager precis intill.

Kontorshuset kommer att ha entréer från olika håll och får en ljus högre del med elva våningar och en lite mörkare del med fem våningar. Parkeringshuset med sju våningar får bland annat växter och solceller på fasaden. Planen är att det ska vara klart till årsskiftet 2020/2021. Området ingår i detaljplanen för Grönkulla Västra. Illustration Fojab arkiter.

Första steget är att PEAB, vår entreprenör börjar förbereda marken. Om ett par veckor stängs därför parkeringsplatsen till vänster på bilden nedan. Parkeringsplatsen till höger är öppen och soprummet är tillgängligt som vanligt.

På Drottninghög pågår sedan några år stadsdelsutvecklingsarbetet och projekt DrottningH för fullt.  Nya kontorslokaler, mötesplatser och parkeringsmöjligheter tillför viktiga delar både för dig som bor på Drottninghög idag och för de som flyttar hit framöver. Det bidrar till en mer dynamisk stadsdel med liv och rörelse.

 

Ett nytt landmärke växer fram på Drottninghög

Under kommande år kommer ett nytt landmärke, att växa fram på Drottninghög. Det är Helsingborgshems och Stenströms gemensamma satsning i stadsdelen som nu börjar ta form. 

Här kommer Stenströms att bygga nya kontorslokaler vid Regementsvägen och samtidigt bygger Helsingborgshem ett nytt parkeringshus med lager precis intill.

Kontorshuset kommer att ha entréer från olika håll och får en ljus högre del med elva våningar och en lite mörkare del med fem våningar. Parkeringshuset med sju våningar får bland annat växter och solceller på fasaden. Illustration Fojab arkiter.

Planen är att det ska vara klart till årsskiftet 2020/2021. Markförberedande arbeten startar preliminärt under november. Entreprenör blir Peab.

Nya kontorslokaler, mötesplatser och parkeringsmöjligheter tillför viktiga delar till ett Drottninghög i förändring både för dig som bor i området idag och för de som flyttar hit framöver. Det bidrar till en mer dynamisk stadsdel med liv och rörelse . Här skapar vi en ny entré till Drottninghög och ett nytt landmärke för denna del av Helsingborg.

Området för nya kontorslokaler- och parkeringsplatser  ingår i detaljplanen för Grönkulla Västra.

Välkommen till Drottninghögsdagen på lördag, den 1 september

Årets Drottninghögsdag, på lördag den 1 september kl. 11-15, är fullspäckad med gratis aktiviteter för stora och små.

  • Skördefest och plantering för barn
  • Gladiatorduell
  • Ballongkonstnär
  • Ansiktsmålning
  • Koreansk dansgrupp
  • CK FIX Teknikbana
  • Filtloppis – ta med egen filt om du vill sälja
  • Bobil
  • Trygghetstält

Träffa även stora delar av Helsingborgs föreningsliv:
Helsingborgs IF
Helsingborgs Simsällskap
HF Olympia
IFK Helsingborg Konståkning
IK Sund
Skånebasket

Café i Den gode herdens kyrkas trädgård. Vi tänder grillar för grillning av egen medhavd mat.

Kl. 19 blir det utomhusbio vid växthuset. Doc Lounge visar filmen Shake the dust. Ta med dig en stol eller en filt att sitta på. Läs mer här!

Drottninghögsdagen är ett samarrangemang: Helsingborgshem, Helsingborgs stad och Hyresgästföreningen. Vi ses vid lekplatsen och växthuset!

Fint på fasaden på Grönkullagatan

På Grönkullagatan  sätter vi upp nya vepor på vardera gaveln av huset. Med budskapet Bo nära möjligheterna vill vi lyfta fram det fina med Drottninghög.

Här är det nära till mycket.  Till det gröna, odlingslotter, körsbärslunden, parken och växthus. Det är nära till bad, skola och förskola, kultur, pendla och att handla. Här är det också nära till grannar,  vänner och nya möten. Och mycket mer.

Bo nära möjligheterna på Drottninghög.

Öresundskraft bygger ut fjärrvärmenätet

Förnyelsen av Drottninghög innebär också att infrastrukturen behöver förstärkas och anpassas till nya förutsättningar. Det blir nya fjärrvärmeledningar och samtidigt passar vi på att att byta ut ledningarna för el, bredband och vatten.

För att kunna göra detta behöver vi gräva upp cykelvägen som kommer att vara avstängd under arbetet. När vi är klara återställs cykelvägen. Därefter fortsätter vi på Blåkullagatan, se rosa markering i kartan. Infarter är tillgängliga under arbetet, förutom korta stunder vid själva grävningen.

Arbetet startar den 13 augusti (vecka 33) och beräknas vara helt klart i början av november (vecka 45). Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Öresundskraft.

Byggledare Anders Lilja, 042-490 36 85, anders.lilja@oresundskraft.se
Projektledare Anna Magnusson 042-490 36 15, anna.magnusson@oresundskraft.se

Ny förskola vid Drottninghögsvägen

Det behövs fler förskolor på Drottninghög och vid Drottninghögsvägen (Rökulla) planeras för en ny förskola. Nu pågår markförberedande arbeten och på uppdrag av stadsbyggnadsförvaltningen bygger NCC om dagvatten- och avloppsledningar. Det ska också bli en ny infartsväg från Drottninghögsvägen. Byggstart planeras till oktober.

Här förbereds för en ny förskola

Så här påverkas du
Gång- och cykelbanorna är öppna som vanligt men berörs av byggtrafik ibland. Tennisplan, pingisbord, grill samt lekplats är inte tillgängliga.

Ansvarig entreprenör
NCC, Mattias Elversson, 0705-79 60 81
Stadsbyggnadsförvaltningen, Arion Statovci, 042-10 20 56, arion.statovci@helsingborg.se