Alla inlägg av Åsa Helsingborgshem

Nytt friluftsbad i Drottninghögsparken

två flickor med cyklop dyker upp ur simbassäng

Det nya badet får tre pooler, nya omklädningsrum och en entrékiosk för besökare i parken. Detta blir ett lyft och hela parken blir en härlig oas för rekreation och rörelse.

I juni gav Kommunfullmäktige Helsingborgshem i uppdrag att utreda och anlägga ett nytt friluftsbad i någon av de nordöstra stadsdelarna, Dalhem, Drottninghög eller Fredriksdal i Helsingborg. Utgångspunkten är att badet ska vara i drift sommaren 2023. Efter att ha analyserat 17 tänkbara platser beslutade vår styrelse igår att anlägga badet i Drottninghögsparken, på samma plats som tidigare.

Flera skäl att välja samma plats

Det är en bra plats på många olika sätt. Här är badet lätt att nå för många i de nordöstra stadsdelarna, det ligger bra intill parken och får möjliga synergier till den planerade nya Vattenlekan. Vi behöver inte behöver avvakta en ny detaljplan utan kan arbeta vidare utifrån den plan som finns.

För att få plats med Vattenlekan intill badet kommer beachvolleyn att flyttas ett stenkast bort, till Lillhålan vid Körsbärslunden. Utegymmet ligger kvar.

Samarbete – vem gör vad!

Utvecklingen av parken sker i samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen. Stadbyggnadsförvaltningen anlägger den nya Vattenlekan samt flyttar beachvolleybollen. Helsingborgshem bygger det nya friluftsbadet.

Planen är att Vattenlekan och utegymmet ska vara klara till nästa sommar och badet till sommaren 2023.

Poolfakta – Längd, bredd och djup

  • 25 x 12,5 m –135 cm djup
  • 10 x 12,5 m –70 cm djup
  • Barnbassäng
Det nya Drottninghögsbadet får tre pooler, nya omklädningsrum och en entrékiosk. Idén till en entrékiosk som kan nås både från badet och parken kom fram i somras när sommarjobbande ungdomar tog fram förslag på hur Drottninghögsparken kan utvecklas baserat på en dialog med invånare och besökare i parken.
Den nya Vattenlekan som placeras precis intill badet bjuder på mycket skoj för de yngre barnen. Den kommer att vara öppen stora delar av året, utom när det är som kallast.

Informationsträff: Var med och skapa din nya mötesplats på Drottninghög

Hej… och välkommen till informationsträff där vi (IKEA) önskar din hjälp för att tillsammans utforska och skapa din nya mötesplats på Drottninghög – närmare bestämt på grönytan vid korsningen Drottninghögsvägen – Vasatorpsvägen. Bilden är en visionsskiss, en idébild.

Tack vare H22, har IKEA i nära samarbete med staden och lokala aktörer påbörjat planerna för det som kommer att gå under namnet DM – som står för Do More och bjuder in dig att ’göra mer’ av just det som du gillar.

Konceptet står för inkludering och det är tillsammans med dig som innehållet skapas, och därför vill vi nu bjuda in dig i skapandet.

Som framtida besökare kan du komma hit för att exempelvis äta, handla, laga något, odla, lära dig något nytt, träffa människor, spela boule, uppleva saker, träna, dansa, jobba … eller bara ta det lugnt. Detta är för dig!

DM bjuder inte bara in till många besök, utan kan ge möjlighet till anställning eller annan sysselsättning. Är du entreprenörer kan du få möjlighet att starta upp något nytt i en skön mix med andra handlare som också vill ta plats på DM.

Vill du veta mer och skapa DM tillsammans oss?
Vi kommer presentera konceptet vid två tider och däremellan har vi “öppet hus” så att du kan ställa dina frågor. Eller bara säga hej!

Vi bjuder vi på kaffe och något gott därtill.

Välkommen!

Anna-Carin Alderin, IKEA Sverige

VAR Helsingborgshem, Regementsvägen 2  
NÄR 4 oktober, öppet hus klockan 13:30-18:00
Presentation: klockan 13:30 och 17:30
(ca 30 min)
FRÅGOR
info@dmhbg.se    
MER INFO
h22.IKEA.com  

Drottninghögs centrum. Pizzeria/krog och café flyttar in. men först renovering.

I slutet av juli flyttar bageriet ut från lokalerna vid Drottninghögs centrum. Här blir sedan pizzeria/krog och intill ett miljörum. Vi planerar också för café. Illustrationen visar Drottninghög, vid nummer två ligger centrat.

Så snart det är möjligt efter sommaren kommer Helsingborgshem att bygga om lokalen. Här kommer sedan Rodis Pizzeria och krog, som redan finns etablerade på Drottninghögs centrum, att flytta in. Vi planerar också för caféverksamhet och ett miljörum.

Vid Drottninghögs centrum finns sedan tidigare  områdesbiblioteket IdéA, butiken Direkten med postservice, frisör, vårdcentral,  kyrka och fotvård.

Ny plats på gång för marknad på Drottninghög

Som en del i satsningen på H22, presenterade Helsingborgshem tillsammans med staden och IKEA i maj 2021 en gemensam satsning på Drottninghög under rubriken ”The Garden, The Market and The Kitchen”. Nu har förutsättningarna ändrats och vi har en ny plats på gång.

Nytt bad till 2023
Till en början var tanken att The Garden skulle placeras i Drottninghögsparken, The Kitchen i aktivitetshuset Tryckeriet och The Market längs Grönkullagatan/Vasatorpsvägen. Drottninghögsbadet har betytt mycket för området. Beslutet att det skulle försvinna möttes av reaktioner. Kommunfullmäktige har därför gett Helsingborgshem i uppdrag att utreda och uppföra ett nytt friluftsbad. Nu kommer vi att undersöka förutsättningar och plats i de nordöstra stadsdelarna Drottninghög, Fredriksdal eller Dalhem. Utgångspunkten är att badet ska vara i drift sommaren 2023.

Tre satsningar på ett ställe – Ny plats för IKEA-satsningen
På grund av detta har vi gjort ett omtag och tittar på en annan plats för IKEA-satsningen. Som det ser ut nu så lutar det åt att det blir grönytan Drottninghögsvägen och Vasatorpsvägen som du ser på
bilden. Tillsammans med staden upplåter vi marken och IKEA byg-ger de olika delarna. IKEA har sökt bygglov och vi återkommer längre fram när allt är klart.

Planen är att garagen intill och möjligheten att passera genom platsen ska finnas kvar.

Vill du engagera dig under H22? Nu är intresseanmälan öppen! Drottninghög är tillsammans med Oceanhamnen, City och Gröningen ett huvudområde för stadsmässan H22 City Expo. Då hoppas vi på många besökare till området.

Är du sugen på entreprenörskap med IKEA?
Kontakta Anna-Carin.alderin@ingka.Ikea.com
Presentera ditt område?
Kontakta emilia.bisanovic@helsingborgshem.se

Tillsammans gör vi nästa sommar och H22 till en oförglömlig upplevelse! Vi ses.

Vi gör plats för nya bostäder

Planerna för BoKloks nybygge på Drottninghög fortsätter och nästa steg är att påbörja rivnings- och saneringsarbetet av Grönkullagatan 21, 23, 25 och 27. Saneringen sker enligt gällande regler och för dig som boende eller förbipasserande innebär det ingen risk. Vi kommer också att göra olika typer av markundersökningar.

Entreprenörer är Skanska och Normans i Jönköping AB.

Bebyggelsen ingår i detaljplanen för Grönkulla på Drottninghög som håller på att arbetas fram. Beslut om den nya detaljplanen förväntas vid årsskiftet 2020/2021 och planerad byggstart är
under 2021.

Här kan du läsa med om BoKloks nya hus.
Här kan du läsa mer om utvecklingen på Drottninghög.

Vi samlar in synpunkter om Drottninghögs grönområden – Träffa oss på plats och berätta om dina idéer

Hoppas du vill stanna till en liten stund och prata med oss. Det är en viktig pusselbit i utvecklingen av Drottninghögsparken. Vi som jobbar med detta är från vänster; Lovisa, Maja, Jonathan, Ahmad och Nawar. Foto: Platskultur.

Nu är du som bor på Drottninghög eller besöker Drottninghögsparken, välkommen att vara med och föreslå hur du tycker att de norra grönområdena kan utvecklas. Kom ut och berätta om dina idéer, eller skicka ett mejl.

Du träffar oss ute i Drottninghögsparken på vardagar, ibland på förmiddagen och ibland på eftermiddagen. Vi finns på plats direkt efter Midsommar; 22 juni till 3 juli och avslutar med sista veckan i juli; 27 juli till 31 juli. Du kan också mejla till sommarjobb294@gmail.com

Vi vill lyssna in dina idéer och önskemål. Vad tycker du är viktigt att utveckla? Välkommen att berätta om dina idéer!

Varför vill vi veta vad du tycker?
Synpunkterna är en viktig del i det underlag som ska bidra till en framtidsbild och utvecklingsplan för de norra grönområdena på Drottninghög där Drottninghögparken ingår. Det handlar ytterst om att utveckla områdena ytterligare, till mer rekreativa, användbara platser/rum som är till glädje för många olika människor, framförallt för dig som bor på Drottninghög.

Vem är det som frågar?
Vi som samlar in synpunkter gör det som en del av vår sommarpraktik/sommarjobb. Projektet leds av Platskultur och görs på uppdrag av Helsingborgshem i samarbete med Helsingborg stad.

Platser kvar i simskolan. Vi arbetar också för en sommar-repris av populär rutschkana

Även i år erbjuder Helsingborgshem barn till hyresgäster gratis sommarsimskola på Filborna Arena och Råå Vallar. Det blir förhoppningsvis också olika sommaraktiviteter i Drottninghögsparken.

Precis som tidigare erbjuder vi gratis simskola till hyresgästernas barn. Detta i samarbete med Helsingborgs simsällskap som arrangerar sommarsimskola på Filborna och Råå VallarAnmälan till simskolan öppnade redan i mars och det finns fortfarande platser kvar. Mer information och länk till anmälan hittar du här.

Att säkerställa barn och ungas simkunnighet är viktigt liksom en aktiv fritid. I samarbete med Helsingborgs stad och Fritid Helsingborg  arbetar vi för att precis som förra året, kunna erbjuda sommaraktiviteter och annat kul i Drottninghögsparken.

Just nu undersöker vi olika alternativ och möjligheter med tanke på coronaviruset och de restriktioner som gäller. Vi jobbar för en lösning och återkommer så snart vi vet mer.

Den stora bassängen på Drottninghögsbadet är i behov av omfattande renovering och därför är badet stängt i sommar. Under året kommer vi, tillsammans med Helsingborgs stad, att undersöka hur vi kan ta ett helhetsgrepp om badet och Drottninghögsparken.

Vi undersöker marken på Grönkulla

Arbetet startar i inom kort och pågår under några dagar. Det gäller området omkring Grönkullagatan 21, 23, 25 och 27 och här tittar vi på bland annat markens hållfasthet.

Det är Sweco som gör undersökning med hjälp av en mindre borrbandvagn. Under arbetet bullrar det en del och gräsmattorna kan få spår efter bandvagnen.

Inom detta område planerar BoKlok att bygga nya lägenheter.
Läs mer om de nya husen här. 

BoKlok bygger bostadsrätter på Drottninghög

Helsingborgshem och BoKlok har tecknat ett samarbetsavtal med målet att BoKlok ska bygga 130 nya bostadsrätter på Drottninghög. Planen är 26 radhus i två plan och sex fyravåningshus med totalt 104 lägenheter.

De nya husen ingår i detaljplanen för Grönkulla som om den går igenom innebär att Helsingborgshem kommer att riva de nuvarande husen på Grönkullagatan 21, 23, 25 och 27. Går allt som planerat kan BoKlok börja bygga under 2021.

Området som är aktuellt för bostadsrätter.

Läs pressmeddelandet här.

Läs mer om planerna för Grönkulla här.

Utvecklingen drivs inom projekt DrottningH och samverkan med flera olika aktörer inom Helsingborgs stad, byggherrar och inte minst boende gör utvecklingen på Drottninghög unik i sitt slag. Idag är flera byggen på väg att bli klara. Riksbyggen och Tornet är igång med sina byggen. Stenströms och Helsingborgshems projekt Drottningen, p-hus och kontorshus med tio våningar har nått full höjd.