Kategoriarkiv: Safe Growth

Safegrowth sommarpraktik, Team DHK

Under denna period har vi lärt oss en hel del kring hur  kan utveckla samt förbättra de mest utsatta områden i Helsingborg för att kunna öka tryggheten för invånarna. Vi har även lärt oss att det inte alltid krävs enorma förändringar för att skapa trygghet i ett område utan ibland räcker det med enstaka förändringar så länge det är något invånarna önskar. Vi har gjort detta genom att göra olika mätningar med vår egna grupp samt med folk som bor i området. Utifrån mätningarna konstaterade vi att majoriteten av invånarna faktiskt tycker att Drottninghög är tryggt och de älskar detta området och vill inte flytta härifrån, ”Här finns allt” har vi fått höra flera gånger under intervjuerna.

Våra personliga tankar och känslor under denna period var att det var oerhört lärorikt och roligt, vi fick möjligheten till att prata med folk och höra deras tankar, vi fick även chansen till att kolla på alla tillgångar i området och tänka utanför boxen. Vi fick dessutom medverka i att ge våra personliga åsikter kring våra områden och hur vi vill utveckla området så det blir bättre. Det som gjorde vår upplevelse roligare och mer lärorik var vår handledare Iman Abbas som stötta oss mycket under denna period och gav oss tillräckligt med underlag och information så att vi kunde genomföra vår workshop. All typ av information som vi lärde oss under utbildningsdagarna var något som vi inte tänkte på innan men är mycket viktigt samtidigt och detta kommer vi ta med oss framöver.

Team DHK

Sommarpraktik Safegrowth

Som en del av stadsdelsutvecklingsarbetet på Drottninghög har Helsingborgs stad valt att arbeta med en ny metod för att öka tryggheten och minska brottsligheten på området.

Metoden SafeGrowth innebär ett nära samarbete mellan invånarna på Drottninghög och stadens tjänstemän.
Under sommaren arbetar 18 ungdomar från Drottninghög med att
bland annat göra intervjuer och trygghetsmätningar. Detta material
kommer vi använda som underlag under höstens arbete.

Varje grupp har skrivit ett inlägg om sina erfarenheter från sommarpraktiken som vi gärna vill dela med er läsare.

Team five star berättar:

Under den här perioden har vi lärt oss en hel del om den nya metoden SafeGrowth som ska användas till att utveckla Drottninghög till ett bättre. Vi har utfört mätningar runt om i stadsdelen för att få inblick i vad som kan förändras och göras bättre samt träffat trevliga Drottninghögbor.

Bland alla trevliga människor vi fått prata med under dessa 3 veckor, träffade vi en man som ville ge tillbaks till sitt samhälle, sina grannar och framtidens generationer. En eldsjäl som brann för att göra världen till en bättre plats. När vi diskuterade hans framgångar och misslyckanden märkte vi att även ifall hans misslyckanden och motgångar övervägde de positiva aspekterna i livet, bar han alltid ett leende på läpparna och hade en positiv inställning till livet. Detta inspirerade oss till att göra vårt yttersta för att bidra till våra medmänniskor oavsett vart vi är i livet.

Vill du göra Drottninghög till en trevligare och tryggare plats?

Föreställ dig att du bor i ett område där du känner dig trygg, glad, stark gemenskap på området och där dina behov och önskemål tillgodoses. För att uppnå detta behöver vi arbeta tillsammans.

Som en del av stadsdelsutvecklingsarbetet på Drottninghög har Helsingborgs stad valt att arbeta med en ny metod för att öka tryggheten och minska brottsligheten på området. Metoden, SafeGrowth innebär ett nära samarbete mellan stadens tjänstemän och invånarna på Drottninghög. Tillsammans kommer vi att genomgå en utbildning för att därefter arbeta på utvalda platser på området som ni invånare identifierar.

Under veckorna 24 – 32 kommer 12 ungdomar från Drottninghög genomföra sin sommarpraktik kopplat till SafeGrowth metoden. Ungdomarna kommer bl.a. att genomföra trygghetsmätningar ute på området, detta material kommer att användas som underlag under höstens arbete.

Vårt mål är att göra Drottninghög till ett tryggt, säkert och hållbart område, tillsammans med er invånare på Drottninghög.

Vi hoppas att ni vill vara med på denna resa!

Information: 
Vi eftersöker 10 engagerade invånare som bor på Drottninghög och som vill engagera sig i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet på sitt närområde.

Den första fasen, utbildnings- och projekttiden beräknas pågå mellan vecka 34 – 44 (2021).

Klicka här för en kort introduktionsfilm på några medarbetare som arbetar med metoden:

Klicka här för mer information om metoden:

Tryggare stadsdelar byggt på engagemang och känsla av ägandeskap – Innovation i Helsingborg

Är du intresserad och vill engagera dig eller har ytterligare frågor, kontakta:

Iman Abbas
iman.abbas@helsingborg.se
0708732878
Säkerhetsstrateg, enheten för trygghet och säkerhet
Stadsledningsförvaltningen
Helsingborgs Stad