Etikettarkiv: Självförvaltning

Samarbete angående miljö & boendekultur på Fredriksdal!

Rikshem, NSR, lokala hyresgästföreningen, IDÉ A Drottninghög och Fokus Hälsa har inlett samarbete angående miljö & boendekultur på Fredriksdal!

Genom samarbetet och aktiviteterna som planeras hoppas vi kunna skapa större medvetenhet och handlingskraft hos våra boende för miljö och sophantering. I samarbete med aktörerna kommer rekryterade miljöhusombud som är boende i området att arbeta för att engagera sina grannar och boende i området kring frågorna.

I och med detta har vi på Rikshem lyckats införa självförvaltning på Fredriksdal. Faller projektet väl ut kommer vi utöka med fler områden.

PS! Bilden är från första mötet med miljöhusombuden. Saul S saknas på bilden, under mötet agerade han även som fotografIMG_0442