Hojta-Appen

Vill du testa en ny digital tjänst som kopplar samman människor via gemensamma intressen? Det kan handla om tomatodling, gå på konsert, ta promenader, handarbete eller vad du vill.


Under september månad utvecklar vi en prototyp till tjänsten och den vill vi gärna testa tillsammans med dig som är pensionär. Låter det intressant? Hör av dig till mig så pratar vi mer!

Maila tommy.boije@helsingborg.se.

Stort tack! ❤

Inställda Arrangemang på Grönkullagatan 41 och Tryckeriet

På grund av rådande situation med Covid-19 så måste vi tyvärr meddela att arrangemangen Sittgymnastik och Seniorshake samt Musikquiz den 30 september är inställda.

Vi hoppas att situationen ändras inom snar framtid så att vi alla kan återgå till ett normalt läge igen.

Allt gott
önskar Idé A Drottninghög och Vård och omsorgsförvaltningen

Många ville veta mer om planerna för Drottninghög.

Just nu pågar samrådet kring den senaste detaljplanen för Grönkullagatan. Många har besökt utställningen på Idé A. Onsdagen den 12 augusti hade vi ett samrådsmöte med planpromenad.

Det kom många frågor kring det nya förslaget på detaljplan. Höjder på hus, täthet och trafik var det som väckte flest frågor.

För oss i projekt Drottninghög är det viktigt att vi får in synpunkter från de boende. Det är ju ni som har bäst och mest kunskap om Drottninghög. Därför var det bra att det var flera som lämnade skriftliga synpunkter.

Många av de som var med på mötet är personer som har följt projektet sedan starten och som i tidigare samråd kommit med kloka synpunkter.

BoKlok kommer att bygga bostadsrätter på Grönkullagatan och de var på plats och berättade om sitt projekt.

Du vet väl att du nu på lördagen den 15 augusti klockan 14-17 har möjlighet att träffa oss igen vid körsbärslunden. 14.30, 15.30 och 16.30 finns det möjlighet att följa med på planpromenader.

Utställningen på Idé A finns kvar månaden ut och är bemannad på måndagar.

Guide till Galaxen och / eller Drottninghög!

I alla datanördars kultbok ”Liftarens Guide till Galaxen” finns anslaget om den intergalaktiska motorvägen tillgängligt för allmän kännedom nere i Stadshusets innersta källarvalv.

När det gäller Vägar och Hus på Drottninghög gör Helsingborgs stad tvärtom! Har bra material och en väldigt proffsig guide som på klar, om än med brytning, svenska förklarar och åskådliggör de förändringar som kommer att bli en bra del av vår framtid. H22 driver på med nya tankar och presentationer.
Så skynda alla att boka in visningarna som är kvar, det är värdefullt att ta del av, och försöka förstå hur framtiden kommer att bli. Jag menar det är ju där vi kommer, förhoppningsvis, att tillbringa mer tid.
Tack Malin A och Alexander som har visat och givit mig länkar till allt detta tredimensionella.
Så nu väntar jag med spänning på att Arne G tar oss med på en virtuell flygtur även inom modellen!

Träff med stadsdelsmammor inför Öppet hus

Med gott fika och ett glatt humör träffades runt tio stadsdelsmammor på biblioteket i Drottninghög igår eftermiddag. Syftet var att informera om vad som händer på Grönkulla östra och utvärdera upplägget inför nästa veckas öppet hus.

Under träffen berättade representanter från Helsingborg stad om hur planering fungerar inom kommunen och vad som ska hända på Grönkulla Östra i och med det nya förslaget till detaljplan för området. Avslutningsvis promenerade alla tillsammans i det aktuella området.

Träffen var ett genrep inför den 12 och 15 augusti, då det är öppet hus vid Körsbärslunden vid Gulkullagatan på Drottninghög. Då kommer personer från Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgshem med flera att finnas på plats för svara på frågor och ge mer information om vad som händer på Grönkulla. Det kommer även finnas möjlighet att lämna synpunkter på det som föreslås i planen.

Det kommer även vara planpromenader på utsatta tider, då vi går runt i området och förklarar vad som ska byggas och var det ska byggas enligt planförslaget. Under promenaderna använder vi audioguider för att underlätta att hålla avstånd. Tiderna för planpromenaderna är 12 augusti: kl. 17.30 och 18.30 samt 15 augusti: kl. 14.30, 15.30 och 16.30.

Varmt välkommen onsdag den 12 augusti kl. 17-19 och lördag den 15 augusti kl. 14-17!

Öresundskraft bygger ut fjärrvärmenätet på Drottninghög

Förnyelsen av Drottninghög innebär också att infrastrukturen behöver förstärkas och anpassas till nya förutsättningar. Det blir nya fjärrvärmeledningar och samtidigt passar vi på att att lägga nya ledningarna för bredband och vatten.

För att kunna göra detta behöver vi gräva i Grönkullagatan. Det innebär att endast ett körfält är öppet längst med vårt arbetsområde och det blir parkeringsförbud samt så gäller lämna företräde på sträckan, se rosa markering i kartan.
Infarter är tillgängliga under arbetet, förutom korta stunder vid själva grävningen. In/Utfarten till Vasatorpsvägen kommer att vara stängd under helgen den 15+16 augusti. Annars kommer denna väg att gå att använda som vanligt.
Arbetet Arbetet startar den 3 augusti (vecka 32) och beräknas vara helt klart i början av oktober (vecka 42).

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Öresundskraft.
Byggledare Joakim Sjöstrand, 042-490 36 89, joakim.sjostrand@oresundskraft.se

Projektledare Anna Magnusson 042-490 36 15, anna.magnusson@oresundskraft.se

Har du tyckt till om det gröna Drottninghög?

Det är viktigt med det gröna på Drottninghög.  Under några veckor har Helsingborgshem och Helsingborgs stad haft tre sommarjobbare som varit ute i området för att ta in synpunkter från boende och besökare . Här kan du läsa vad de skriver.

Vi är ett gäng ungdomar som har sommarjobbat med att utveckla grönområdet på Drottninghög. Vi har jobbat med att samla in information på olika sätt t.ex hundträff och bara att vara ute på plats. Vi har varit ute mycket och jobbat för att få svar på våra frågor.

Vi har jobbat på så sätt att vi började med att gå igenom våra frågor som vi har kommit på ska passa till denna typen av intervjuer och gick ut och testa dom, det gick bra och därifrån fortsatte vi med våra frågor och pratade med folk i 3 veckor för att få fram bästa statistiken för vad de som bor i Drottninghög vill förbättra. Vi frågade olika personer i olika åldrar för att få fram vad de olika personer tycker för att det är många som inte tycker samma.

Vi har fått många bra svar från personer i alla åldrar vad de tycker skulle passa dem, många svarade lika och t.ex många barn ville ha en till lekplats. Att göra om ett område kräver mycket därför är det viktigt att få bra och utförliga svar för att kunna anpassa renoveringen så det finns något för alla.

Vi ska även göra research arbete för att se vad vi har kommit fram till. Vi går igenom vårt arbete och ser vad vi har fått för resultat på dessa 3 veckorna vi har gjort intervjuer och sedan formulerar det i en PowerPoint som sedan kommer vara hjälpmaterial längre fram i arbetet.

Det har varit kul att prata med folk och se vad deras åsikter är och vad de tycker som saknas, vad som är bra och dåligt med platsen och hur de känner för platsen för att många har bott på området längre än andra, därför kunde de ha mer åsikter och jämförelse om området. Det har även varit många som inte har velat prata med oss och svara på våra snabba frågor vilket har gjort arbetet lite svårare emellanåt, men vårt slut resultat landade på ca 200 svar i enkäten.

Detta sommarjobbet har gått bra om man kollar på helheten och slutresultat i vad vi sommarjobbare har gjort.

 

Kom och prata med oss på biblioteket!

Vi (Malin och Alexander från Stadsbyggnadsförvaltningen) finns på Idé A varje måndagseftermiddag från kl 13 för att svara på frågor och informera om detaljplanen för Grönkulla östra, som är på samråd till och med 28 augusti.

Bor du i närheten eller är intresserad av att veta mer om vad som ska hända på området? Kom gärna och prata med oss, lämna dina synpunkter på förslaget och kolla på den digitala och den fysiska 3D-modellen som är uppställd i biblioteket.

Här kan du får mer information om planförslaget och lämna in dina åsikter!

Den 12 augusti (kl. 17-19) och den 15 augusti (kl. 14-17) kommer det också vara öppet hus vid Körsbärslunden, där det finns möjlighet att gå runt och kolla på platsen tillsammans med personer som beskriver mer om vad som står i detaljplanen.

Ny park på Drottninghög

Från början av augusti 2020 bygger Helsingborgs stad en park i Drottninghögs västra delar, mellan husen på Grönkullagatan och Gulkullagatan. Det blir bland annat en lekplats, en slingrande gång- och cykelväg genom parken och många nya träd.

Så påverkas du
Arbetet startar i början av augusti 2020. Går allt som planerat avslutas det i november med att vi planterar de nya träden. Under arbetet påverkas framförallt du som bor i närheten av att vi stänger av arbetsområdet med staket samt av byggtrafik och transporter till och från arbetsområdet.

Det går att passera förbi på både Grönkullagatan och Gulkullagatan, men gångbanan mellan husen är avstängd.

Det här gör vi
Vi bygger en ny park mellan husen på Grönkullagatan 9, 11 och 13. Där anlägger vi till exempel

  • en lekplats med bland annat spännande klätterredskap
  • en gång- och cykelbana genom parken
  • grönska i form av ungefär 35 nya träd
  • en dagvattenlösning, där regnvatten från husens stuprör leds ut till en dränerande grönyta i parken.

Har du frågor?
Hör av dig till Helsingborg kontaktcenter, kontaktcenter@helsingborg.se eller 042-10 50 00, eller direkt till Staffan Martini, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen, staffan.martini@helsingborg.se