Kategoriarkiv: Information

Workshop Fredriksdal

Veckan innan jul träffades en grupp med engagerade människor för att arbeta med utvecklingen av Fredriksdal.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/d28/69401903/files/2014/12/img_3687.jpg

Det är stadsbyggnadsförvaltningen som bjudit in till en förmiddag för att arbeta med hur området Fredriksdal kan förbättras och utvecklas. De har börjat arbeta med ett planprogram för Fredriksdal.

IMG_3682

De som är med är stadens olika förvaltningar, Helsingborgshem, Rikshem, Stenbocken men även hyresgästföreningarna på Fredriksdal. Vi fick arbeta i mindre tvärgrupper med det som är bra och det som behöver utvecklas på Fredriksdal.

IMG_3705

Tobias Röös är planarkitekt på Stadsbyggnadsavdelningen. Det är han som med hjälp av kollegan Katarina Carlson har fått uppdraget att ta fram ett planprogram frö Fredriksdal.

Här kan du läsa mer om hur Helsingborgs stad arbetar med planer och utveckling.

IMG_3697

Anders Landsbo är projektledare för projekt DrottningH på Drottninghög. Han pekade på att det finns många likheter och kopplingar mellan områdena. Som exempel berättade han att man vill att Drottninghögs centrum ska bli det naturliga centrumet för både fredriskdal och Drottninghög. Anders menar att det är viktigt att första att det även finns skillnader mellan Fredriksdal och Drottninghög. Att det finns hus som olika ut, flera fastighetsägare och bostadsrättsföreningar på Fredriksdal  är några saker som som skiljer.

Här kan du läsa mer om projekt DrottningH

IMG_3683[1]

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/d28/69401903/files/2014/12/img_3713.jpg

Lars Dalesjö, från Kubikskolan, berättar om vad som kommit fram i grupparbetet.

Många grupper talar om kopplingar till centrum och grannområden, uppsnyggade grönområden och mötesplatser som viktiga områden att utveckla. Trygghetsfrågor och hur vi förvaltar området var andra områden som vi måste arbeta vidare med.

Resultatet av workshopen kommer att redovisas för alla och förhoppningsvis blir det ett uppföljningsmöte under nästa år.

 

Välkommen till din tvättstuga!

Tidigare i år fixade vi till tvättstugan på Grönkullagatan 31
och resultatet blev ljust!

Nymålade väggar, rörelsestyrd belysning, dörr med fönster och kapat betongräcke har gjort tvättstugan ljus och trygg!

Före                                                              Efter

Grönkullagatan Före 2  bild 6

Grönkullagatan Före 1              Grönkullagatan Efter 2

      bild 27        bild 2                                                                          bild 1

Träffpunkt i trygghetsboendet på Grönkullagatan 41

Blandade bilder D-högTatuerade änkan 01

Trygghetsboende är till för dig som har fyllt 70 år och vill ha en aktiv vardag och en tillgänglig lägenhet. Vill du veta mer, kontakta Ingela Jönsson, 042-20 8061 eller Ingmar Nilsson, 042-20 8059 på Helsingborgshem.

I trygghetsboendet finns en träffpunkt som drivs av Vård och omsorgsförvaltningen i samverkan med Helsingborgshem, frivilligmedhjälpare, hemvården och Idé A. Träffpunkten har öppet café med trevligt innehåll en gång i månaden. Alla är hjärtligt välkomna. Programblad hittar du på helsingborg.se eller på biblioteket Idé A. Kontaktperson från Vård och omsorgsförvaltningen Madeleine Lindqvist 042-10 48 26

Nya gårdsbommar ger frihet

Med start vecka 51 kommer Helsingborgshem att byta ut gårdsbommarna på Drottninghög. De nya bommarna fungerar i stort på samma sätt som de befintliga men nyckelsystemet kommer att vara annorlunda.  När installationen är klar kan boende på området framöver öppna sin gårdsbom med sin lägenhetsnyckel. Boende kan då köra in på gården för på- och avlastning.

Bommarna byts ut för att öka tryggheten på området, minska trafiken på cykel- och gångbanor samt för att de är i behov av underhåll.

Under uppsättningstiden kommer det inte att finnas några gårdsbommar och under en tid  behöver de nya även stå öppna för att kunna förankras i marken.

 

Ny förskola på Grönkullagatan

I december kommer arbetet med den tillfälliga förskolan Diamanten att påbörjas. Förskolan kommer att ha 80 platser och de beräknar att arbetet kommer att vara klart under våren 2015.

Catharina Brandén som är Projektchef på kärnfastigheter berättar att förskolan kommer att byggas av moduler som Helsingborgs stad redan äger och att den har ett tillfälligt bygglov som gäller i 5 år.

”Det ger oss tid att arbeta fram en bra permanent lösning för alla barn som vill gå i förskolan på Drottninghög. Modulerna kommer att se ganska alldagliga ut då de kommer, men när de är klara kommer det att bli en riktigt fin förskola både inne och ute.”

När förskolan är klar kommer de att anordna ett öppet hus så att alla som vill får komma och titta på den nya förskolan.

Vad händer på Blåkullagatan 5?

Ni kanske undrar vad som händer i den gamla Diamant-lokalen på Blåkullagatan?

Från och med september har vi, My och Isa, flyttat in här för att arbeta med en process som heter Universi och det är en Finsamprocess.

I korta drag är detta ett försök att få myndigheterna att samarbeta bättre tillsammans kring frågor som berör boende på Drottninghög, Fredriksdal och Dalhem.
Det betyder att vi kommer arbeta med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Helsingborgs stad och Drottninghögs Vårdcentral och försöka få dem att jobba så att det blir lättare för alla berörda att skapa och hålla kontakt med dem.

Vi kommer finnas i lokalen under några år framöver.