Kategoriarkiv: Information

Träff med stadsdelsmammor inför Öppet hus

Med gott fika och ett glatt humör träffades runt tio stadsdelsmammor på biblioteket i Drottninghög igår eftermiddag. Syftet var att informera om vad som händer på Grönkulla östra och utvärdera upplägget inför nästa veckas öppet hus.

Under träffen berättade representanter från Helsingborg stad om hur planering fungerar inom kommunen och vad som ska hända på Grönkulla Östra i och med det nya förslaget till detaljplan för området. Avslutningsvis promenerade alla tillsammans i det aktuella området.

Träffen var ett genrep inför den 12 och 15 augusti, då det är öppet hus vid Körsbärslunden vid Gulkullagatan på Drottninghög. Då kommer personer från Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgshem med flera att finnas på plats för svara på frågor och ge mer information om vad som händer på Grönkulla. Det kommer även finnas möjlighet att lämna synpunkter på det som föreslås i planen.

Det kommer även vara planpromenader på utsatta tider, då vi går runt i området och förklarar vad som ska byggas och var det ska byggas enligt planförslaget. Under promenaderna använder vi audioguider för att underlätta att hålla avstånd. Tiderna för planpromenaderna är 12 augusti: kl. 17.30 och 18.30 samt 15 augusti: kl. 14.30, 15.30 och 16.30.

Varmt välkommen onsdag den 12 augusti kl. 17-19 och lördag den 15 augusti kl. 14-17!

Öresundskraft bygger ut fjärrvärmenätet på Drottninghög

Förnyelsen av Drottninghög innebär också att infrastrukturen behöver förstärkas och anpassas till nya förutsättningar. Det blir nya fjärrvärmeledningar och samtidigt passar vi på att att lägga nya ledningarna för bredband och vatten.

För att kunna göra detta behöver vi gräva i Grönkullagatan. Det innebär att endast ett körfält är öppet längst med vårt arbetsområde och det blir parkeringsförbud samt så gäller lämna företräde på sträckan, se rosa markering i kartan.
Infarter är tillgängliga under arbetet, förutom korta stunder vid själva grävningen. In/Utfarten till Vasatorpsvägen kommer att vara stängd under helgen den 15+16 augusti. Annars kommer denna väg att gå att använda som vanligt.
Arbetet Arbetet startar den 3 augusti (vecka 32) och beräknas vara helt klart i början av oktober (vecka 42).

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Öresundskraft.
Byggledare Joakim Sjöstrand, 042-490 36 89, joakim.sjostrand@oresundskraft.se

Projektledare Anna Magnusson 042-490 36 15, anna.magnusson@oresundskraft.se

Har du tyckt till om det gröna Drottninghög?

Det är viktigt med det gröna på Drottninghög.  Under några veckor har Helsingborgshem och Helsingborgs stad haft tre sommarjobbare som varit ute i området för att ta in synpunkter från boende och besökare . Här kan du läsa vad de skriver.

Vi är ett gäng ungdomar som har sommarjobbat med att utveckla grönområdet på Drottninghög. Vi har jobbat med att samla in information på olika sätt t.ex hundträff och bara att vara ute på plats. Vi har varit ute mycket och jobbat för att få svar på våra frågor.

Vi har jobbat på så sätt att vi började med att gå igenom våra frågor som vi har kommit på ska passa till denna typen av intervjuer och gick ut och testa dom, det gick bra och därifrån fortsatte vi med våra frågor och pratade med folk i 3 veckor för att få fram bästa statistiken för vad de som bor i Drottninghög vill förbättra. Vi frågade olika personer i olika åldrar för att få fram vad de olika personer tycker för att det är många som inte tycker samma.

Vi har fått många bra svar från personer i alla åldrar vad de tycker skulle passa dem, många svarade lika och t.ex många barn ville ha en till lekplats. Att göra om ett område kräver mycket därför är det viktigt att få bra och utförliga svar för att kunna anpassa renoveringen så det finns något för alla.

Vi ska även göra research arbete för att se vad vi har kommit fram till. Vi går igenom vårt arbete och ser vad vi har fått för resultat på dessa 3 veckorna vi har gjort intervjuer och sedan formulerar det i en PowerPoint som sedan kommer vara hjälpmaterial längre fram i arbetet.

Det har varit kul att prata med folk och se vad deras åsikter är och vad de tycker som saknas, vad som är bra och dåligt med platsen och hur de känner för platsen för att många har bott på området längre än andra, därför kunde de ha mer åsikter och jämförelse om området. Det har även varit många som inte har velat prata med oss och svara på våra snabba frågor vilket har gjort arbetet lite svårare emellanåt, men vårt slut resultat landade på ca 200 svar i enkäten.

Detta sommarjobbet har gått bra om man kollar på helheten och slutresultat i vad vi sommarjobbare har gjort.

 

Kom och prata med oss på biblioteket!

Vi (Malin och Alexander från Stadsbyggnadsförvaltningen) finns på Idé A varje måndagseftermiddag från kl 13 för att svara på frågor och informera om detaljplanen för Grönkulla östra, som är på samråd till och med 28 augusti.

Bor du i närheten eller är intresserad av att veta mer om vad som ska hända på området? Kom gärna och prata med oss, lämna dina synpunkter på förslaget och kolla på den digitala och den fysiska 3D-modellen som är uppställd i biblioteket.

Här kan du får mer information om planförslaget och lämna in dina åsikter!

Den 12 augusti (kl. 17-19) och den 15 augusti (kl. 14-17) kommer det också vara öppet hus vid Körsbärslunden, där det finns möjlighet att gå runt och kolla på platsen tillsammans med personer som beskriver mer om vad som står i detaljplanen.

Ny park på Drottninghög

Från början av augusti 2020 bygger Helsingborgs stad en park i Drottninghögs västra delar, mellan husen på Grönkullagatan och Gulkullagatan. Det blir bland annat en lekplats, en slingrande gång- och cykelväg genom parken och många nya träd.

Så påverkas du
Arbetet startar i början av augusti 2020. Går allt som planerat avslutas det i november med att vi planterar de nya träden. Under arbetet påverkas framförallt du som bor i närheten av att vi stänger av arbetsområdet med staket samt av byggtrafik och transporter till och från arbetsområdet.

Det går att passera förbi på både Grönkullagatan och Gulkullagatan, men gångbanan mellan husen är avstängd.

Det här gör vi
Vi bygger en ny park mellan husen på Grönkullagatan 9, 11 och 13. Där anlägger vi till exempel

  • en lekplats med bland annat spännande klätterredskap
  • en gång- och cykelbana genom parken
  • grönska i form av ungefär 35 nya träd
  • en dagvattenlösning, där regnvatten från husens stuprör leds ut till en dränerande grönyta i parken.

Har du frågor?
Hör av dig till Helsingborg kontaktcenter, kontaktcenter@helsingborg.se eller 042-10 50 00, eller direkt till Staffan Martini, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen, staffan.martini@helsingborg.se

Begränsad framkomlighet på Regementsvägen 3-20 augusti

Den 3-7 augusti samt 10-20 augusti 2020 är framkomligheten begränsad på Regementsvägen på grund av ledningsarbeten.

Så påverkas du

  • 3-7 augusti är Regementsvägen avstängd utanför Citygross. Du kan nå alla verksamheter längs Regementsvägen, antingen från Vasatorpsvägen eller från Drottningshögsvägen. Skyltar hjälper dig som går och cyklar att ta dig förbi arbetsområdet.
  • 10-20 augusti är ett körfält öppet förbi arbetsområdet för dig som kör bil. Du som går eller cyklar hänvisas till gång- och cykelbanan på andra sidan vägen.
  • Busslinje 7 påverkas av avstängningen. Se Skånetrafikens webb eller app för information.

Arbetena görs bland annat med anledning av de nya bostäder som Helsingborgshem bygger på Grönkullagatan.

Pingis på Idé A drottninghög

Nu finns det pingisrack och boll att låna på Idé A Drottninghögs bibliotek under våra öppettider.

Tack Arne på Stadsledningsförvaltningen och Tina på Stadsbiblioteket för att ni sponsrade oss med racken.

Våra sommaröppettider är följande:

Måndag 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Tisdag 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Onsdag 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Torsdag 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Fredag 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00

Välkomna!

Tyck till om detaljplan för Grönkulla Östra

Mellan 29 juni och 28 augusti finns det möjlighet att tycka till om förslaget till en plan som handlar om utvecklingen av Grönkulla. Under några eftermiddagar i sommar kommer det finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till representanter från Stadsbyggnadsförvaltningen på Idé A.

Vad står i planen?

Enligt planen för Drottninghög Västra 2 med flera ska antalet bostäder inom området bli fler och andra bostadstyper, exempelvis radhus, ska byggas. I planförslaget ingår också en större förskola och en dagvattenpark. Det föreslås även ett parkeringshus, nya vägar för bilar och en samlingslokal för hyresgäster.

Jag har frågor och åsikter om planförslaget, vem kan jag vända mig till?

Från och med eftermiddagen (från kl. 13) måndagen den 6 juli kommer det finnas representanter från Stadsbyggnadsförvaltningen på Idé A. Sen fortsätter någon finnas på plats under måndagseftermiddagar v. 28-35.

Kom gärna och prata, kika på planförslaget, ställ frågor och lämna in dina synpunkter! Planförslaget finns också på stadsbyggnadsförvaltningen, Järnvägsgatan 22 (vardagar kl. 8.00-16.00) samt på helsingborg.se/detaljplaner. Här finns det även en digital 3D-version av planförslaget.

Skiss över de byggnader som föreslås i planen

Har du inte möjlighet att vara på plats går det även att lämna synpunkter till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se eller till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg. Skriv diarienummer 37/2018 som rubrik i mejlet eller brevet.

Den 12 och 15 augusti kommer det dessutom vara öppet hus med planpromenader och andra aktiviteter då vi tillsammans går genom området det handlar om och på plats beskriver vad som står i planen. Mer information kommer!

Vi samlar in synpunkter om Drottninghögs grönområden – Träffa oss på plats och berätta om dina idéer

Hoppas du vill stanna till en liten stund och prata med oss. Det är en viktig pusselbit i utvecklingen av Drottninghögsparken. Vi som jobbar med detta är från vänster; Lovisa, Maja, Jonathan, Ahmad och Nawar. Foto: Platskultur.

Nu är du som bor på Drottninghög eller besöker Drottninghögsparken, välkommen att vara med och föreslå hur du tycker att de norra grönområdena kan utvecklas. Kom ut och berätta om dina idéer, eller skicka ett mejl.

Du träffar oss ute i Drottninghögsparken på vardagar, ibland på förmiddagen och ibland på eftermiddagen. Vi finns på plats direkt efter Midsommar; 22 juni till 3 juli och avslutar med sista veckan i juli; 27 juli till 31 juli. Du kan också mejla till sommarjobb294@gmail.com

Vi vill lyssna in dina idéer och önskemål. Vad tycker du är viktigt att utveckla? Välkommen att berätta om dina idéer!

Varför vill vi veta vad du tycker?
Synpunkterna är en viktig del i det underlag som ska bidra till en framtidsbild och utvecklingsplan för de norra grönområdena på Drottninghög där Drottninghögparken ingår. Det handlar ytterst om att utveckla områdena ytterligare, till mer rekreativa, användbara platser/rum som är till glädje för många olika människor, framförallt för dig som bor på Drottninghög.

Vem är det som frågar?
Vi som samlar in synpunkter gör det som en del av vår sommarpraktik/sommarjobb. Projektet leds av Platskultur och görs på uppdrag av Helsingborgshem i samarbete med Helsingborg stad.

Hur ska framtidens mobilitetslösningar se ut?

Den frågan ställer vi oss i projekt AHA II, och just nu rekryterar vi boende på Drottninghög med omnejd i Helsingborg för att delta i våra intervjuer, prova-på aktiviteter och co-design workshopar. Till exempel kan den som vill få prova på en delningstjänst, där ni delar ett ‘självkörande’ fordon med vänner, grannar eller släkten! Eller varför inte vara med och bygga upp framtidens stad i en virtuell värld? Projektet handlar om att tillsammans med er som bor i Drottninghögområdet utveckla smarta och hållbara sätt att transportera människor och gods. Vi som gör det här är en grupp forskare, designers, teknikutvecklare, stadsplanerare och transportföretag som tillsammans arbetar med hur vi kan förflytta oss och våra saker på enklare, smartare och mer hållbara sätt i framtiden. Projektet pågår på Drottninghög under 2020. Läs mer och anmäl dig här så kontaktar vi dig.

Vi samarbetar med Helsingborgshems dialogprojekt, DrottningH och H22, och ni kommer att kunna träffa oss på IdéA på biblioteket i höst. Håll utkik!

Vaike Fors, projektledare, Högskolan i Halmstad.

Övriga partners i projektet är Helsingborg Stad, Skånetrafiken, Volvo Cars, Göteborgs Stad och Västtrafik