Alla inlägg av Thereze Zetterberg Projekt DrottningH-Dialog3.0

Examinerad projektledare, kommunikatör i HBG stad. Arbetar dialogbaserat med fokus på unga, fixar med event och SoMe #kommuntant #dialog30 #projektDrottningH

Projektet Unga berättar – genomfördes under våren 2013

Projektet Unga berättar vill ge röst åt unga på Drottninghög och ge dem möjlighet att berätta vad de tycker är viktigt. Berättelsernas tema är helt deras eget val.

Ungdomarna har under våren 2013 träffats regelbundet på sin fritid och fått stöd av drama- och mediepedagoger i den kreativa processen.

Genom att testa Digital Storytelling som metod har de berättat om sina tankar och upplevelser och skapat sin egen bildberättelse.

Resultatet har blivit 12 personliga, uttrycksfulla och engagerande filmer som de med stolthet vill förmedla till er alla!”

Pilotprojektet har genomförts av Kulturföreningen Kachikally/Mångkulturellt Center i samverkan med: Utvecklingsnämnden, Helsingborgs Dagblad, Kulturförvaltningen: Kultur i Stadsdelar, Biblioteket, Drottninghögskolan samt Kultur Skåne.

Vad händer på Blåkullagatan 5?

Ni kanske undrar vad som händer i den gamla Diamant-lokalen på Blåkullagatan?

Från och med september har vi, My och Isa, flyttat in här för att arbeta med en process som heter Universi och det är en Finsamprocess.

I korta drag är detta ett försök att få myndigheterna att samarbeta bättre tillsammans kring frågor som berör boende på Drottninghög, Fredriksdal och Dalhem.
Det betyder att vi kommer arbeta med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Helsingborgs stad och Drottninghögs Vårdcentral och försöka få dem att jobba så att det blir lättare för alla berörda att skapa och hålla kontakt med dem.

Vi kommer finnas i lokalen under några år framöver.