Alla inlägg av stinaOliven

Familjehuset Oliven – din familjecentral

Vad vet du om Barnkonventionen och Barnrättslagen?

Barn är individer och barn har rättigheter. Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. Detta beskrivs i den nya barnrättslagen som trädde i kraft den 1 januari 2020.

Du kan läsa om barnkonventionen här: https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-fokus-just-nu/viktigast-av-allt-material-till-foraldrar-om-barnets-rattigheter-i-familjen/

och du kan se en kort film om barnkonventionen här: https://www.youtube.com/watch?v=wzESXna8ccg

I barnrättslagen står det också beskrivet att du som förälder har rätt till stöd för att kunna vara en bra förälder (artikel 18). På Familjecentralen Oliven finns vi till för Dig blivande förälder och förälder med barn 0-6 år där vi bl a erbjuder föräldrastödjande samtal och föräldrautbildning. Vi tror på att trygga föräldrar ger trygga barn.

FAMILJEHUSET OLIVEN FYLLER 20 ÅR DEN 18 MAJ!

Det är med stolthet vi kan berätta att den 18 maj 2021 är det tjugo år sedan Familjehuset Oliven startade sin verksamhet för familjer med barn 0-6 år!

Oliven var den första familjecentralen i Helsingborg med barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen förskola och förebyggande socialtjänst samlat under samma tak.

Idag finns det sex familjecentraler på olika platser i staden.

På Oliven finns Barnavårdscentral, Barnmorska, Öppen förskola och Socialrådgivning
Välkommen att boka tid hos oss!

Läs mer om Helsingborgs familjecentraler här https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-foraldrar/familjecentraler-2/

FAMILJEHUSET OLIVEN – DIN FAMILJECENTRAL

Familjecentralen är en mötesplats för alla blivande föräldrar och barnfamiljer och vi finns här för er alldeles i närheten, intill Drottninghögs vårdcentral!

På Oliven finns barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola samt möjlighet till stöd och rådgivning av socialrådgivare från socialtjänsten. Allt är praktiskt samlat under ett tak.

Du kan läsa mer om Oliven och våra fem andra familjecentraler i Helsingborg här

Följ oss på Instagram och Facebook:

Familjecentralen Oliven
@familjecentral_Oliven