Alla inlägg av petradrottningh

Fler simkunniga barn genom initiativ från engagerade mammor på Drottninghög

Simskola vid Drottninghögsbadet

Helsingborgshem har under ett flertal år arrangerat och erbjudit simskola på Drottninghögsbadet för skolbarn i Helsingborg. Under våren kom ett förslag från engagerade mammor på Drottninghög som Helsingborgshem gjorde verklighet av.

– När Stadsdelsmammor* på Drottninghög föreslog att även ensamkommande barn skulle erbjudas samma möjlighet nappade vi genast. Förutom att simskolan ger barnen en meningsfull sysselsättning under sommarmånaderna är kunskapen att simma viktig, särskilt i en kustnära stad som Helsingborg, berättar Dragana Curovic, Bosocial utvecklingsstrateg hos Helsingborgshem.

Till sommarens simskola för ensamkommande barn anmälde 140 barn intresse att delta. Alla som deltog fick diplom och Bläckfiskmärket, som intygar att de har vattenvana och kan hålla sig flytande. 91 barn deltog i simkunnighetstestet för placering i rätt grupp, 48 barn deltog i simskolan, 12 barn lärde sig simma och fick simborgarmärket.

– När vi nu har summerat sommarens simskoleverksamhet för ensamkommande barn kan vi med glädje konstatera att initiativet gav ett bra resultat och att vi redan nu ser över möjligheten att utveckla simskolans verksamhet inför nästa sommar, avslutar Dragana Curovic.

Fakta om Stadsdelsmammor Stadsdelsmammor är ett projekt inom Helsingborgs stad. Syftet med stadsdelsmammor är att bryta isoleringen och öka delaktigheten i samhället för projektets deltagare, som är tredjelandsmedborgare bosatta i Helsingborg. Här kan du läsa mer om Stadsdelsmammor

Snart dags för samråd : Grönkullagatan1, 3, 5 och 7

I januari ansöktes om ny detaljplan för området som omfattar området Grönkullagatan 1, 3, 5 och 7. I augusti är det dags för samråd.

Processen med att ta fram en ny detaljplan har nu gått vidare och Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att starta samrådsprocessen. Syftet med samrådet är att samla in synpunkter på planförslaget från alla som har kunskaper om området. Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga fler bostäder för att nå målen i projekt DrottningH, där det på sikt kommer att finnas dubbelt så många bostäder på Drottninghög.

Samrådet kommer att starta i slutet på augusti och då kommer mer information från oss om vad den nya detaljplanen innebär och hur samrådsprocessen kommer att se ut. Under samrådsprocessen har du möjlighet att titta på planförslaget och lämna dina synpunkter.

Vem kontaktar jag med frågor?
Har du några frågor så kontakta gärna Helsingborgshems projektsamordnare

Daniel Kirschner, projektsamordnare
tel 042-20 80 51 daniel.kirschner@helsingborgshem.se
Li Hautala, projektsamordnare
tel 042-20 80 56 li.hautala@helsingborgshem.se

 

50 år som hyresgäst på Drottninghög

tårta1Idag uppmärksammande team Drottninghög på Helsingborgshem de hyresgäster som bott i samma lägenhet i nästan 50 år. Tio jubilarer hade möjlighet att vara med och fira.

Kalaset inleddes av Helena Jirsved, Fastighetschef på Helsingborgshem, som öppnade upp med att alla fick presentera sig och berätta hur länge man hade bott området. Sedan pratade Inge Gustavsson, även han Fastighetschef på Helsingborgshem. Inge är uppväxt på området och delade med sig av fina barndom där väldigt mycket lek med många barn i trevliga miljöer var något av de starkaste minnena. Därefter pratade projektchef Gunnar Blomé om dagens Drottninghög och vart vi är på väg framåt.

Träffen ramades in med en fotoutställning av bilder från ett tidigt Drottninghög. Bilderna väckte minnen till liv och det blev snabbt ett högt sorl i rummet bland gästerna.

Några citat från hyresgästerna som fångar många av samtalen:

”Min familj flyttade från både Tågaborg och Planteringen för att få en ny och stor bostad på Drottninghög. Det ansågs fint, spännande och modernt att flytta till Drottninghög.

Det nya området andades möjligheter, trygghet och långsiktighet”

”Många som flyttade till Drottninghög var barnfamiljer som såg sin chans att få bo på större yta i nya och moderna lägenheter. Det var lyx”

”Känslan av gemenskap i området är fortfarande tydlig. Alla hälsar på alla.”

”Många bor kvar. Barn med barnbarn flyttar tillbaka. Det är ett gott betyg”

”Här har alltid bott väldigt mycket barn. Det ger liv och rörelse till området”

”Jag är nyfiken på alla planer på vad som kommer att hända framåt”

Imorgon firar Drottninghög 50 och det blir en dag full med trevliga aktiviteter från
kl. 11.00. Alla är välkomna!

På gång – plan för framtidens centrum på Drottninghög

Ombyggnader och renoveringar är i full gång på Drottninghög och nu är det dags att mer i detalj ta fram planer för hur området i och omkring centrum kan utvecklas framåt. I förra veckan lämnades ansökan till detaljplan för Drottninghög centrum in till stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg.

Det övergripande målet för projektet är att skapa ett mer levande och mångsidigt centrum med 100-150 nya bostäder och en variation av verksamheter som motsvarar de behov och önskemål som finns såväl för boende på Drottninghög som för närområdena.

Drottninghögs centrum är väl fungerande redan i dag och projektet kommer därför jobba efter att lyfta fram de kvaliteter som redan finns och bättre synliggöra områdets outnyttjade potentialer. Det handlar även om att skapa ännu bättre förutsättningar för förenings- och näringslivet och även stärka dialogen mellan olika intressenter.

Andra viktiga och värdeskapande delar i projektet är att det bidra till att skapa ett än mer attraktivt, tryggt och levande centrum på Drottninghög och även ge plats för aktiviteter som riktar sig till barn och unga. Förutom en ny vårdcentral finns det tankar om ett Hälsohus som samlar verksamheter som gym och tandvård. Ansökan om detaljplan tas upp till beslut i Stadsbyggnadsnämnden den 21 april.

 Läs HD:s artikel om planerna för Drottninghög centrum

webb_centrum