Alla inlägg av malindrottningh

Nytt parkstråk mellan Vasatorpsvägen och körsbärslunden

Ett nytt parkstråk ska koppla samman Vasatorpsvägen med grönområden i Drottninghög, bland annat Körsbärslunden. Stråket beräknas till stor del vara färdigt före sommaren.

Stråket kommer ha parkliknande funktioner med exempelvis en lekplats för att gynna rörelseaktiviteter, men även möjligheter att sitta ner. Dessutom kommer det finnas flera träd och en cykelväg som går genom stråket.

Stora delar av parkstråket beräknas vara färdiga till sommaren. Delen närmast Vasatorpsvägen kommer färdigställas först när omkringliggande byggnader är på plats.

Bilden visar fågelvyn över hur parkstråket kan se ut. Det är med andra ord inte den exakta framtida utformningen.