Äntligen på väg!

Tillsammans med Helsingborgs stad är jag som representant för Helsingborgshem och Drottninghög, idag på väg till Gotland och Almedalsveckan, här ska vi under veckan med DrottningH husvagnen som bas, möta människor och prata dialog samt även bistå nya redaktörer på Almedalsbladet, sidan vars föregångare är drottabladet.  

Konstverk med nytt utseende på Drottninghög

Under veckan som gått har konstverket Gemenskap Drottninghög monterats upp på fasaden tillhörande Grönkullagatan 41. Konstverket vars namn tidigare varit Höstlandskap och som suttit på gavel tillhörande Rökullagatan 8, är nu renoverat och färdig målat. Avtäckningen (premiären) planeras just nu, och kommer mest troligt äga rum på Drottninghögs dagen den 5/9-2015. Fortsättning följer..............

Målar ett konstverk?

Under veckan som gått har Helsingborgshems reparatörer Deli & Anders påbörjat uppfräschningen av befintlig handledare/räcke på Drottninghögs centrum. Detta räcke som finns mellan Drottninghögs skolans parkeringsplats och gångstråk på baksida av centrumet, ingår i konstverket Integration 1967 (vattenfall, granit, betong, stålrör) vars skapare är Lars Trollberg. Befintliga järnstolpar stålborstas och målas i original kulör, nytt tryckimpregnerat virke... Continue Reading →

Nu har Helsingborgshem skrivit anställningsavtal med åtta ungdomar inför sommaren 2015. Ungdomarna kommer att ingå i Team Drottninghög och utföra olika arbetsuppgifter, som att tillsammans med våra fastighetsvärdar hålla rent och snyggt, arbeta med våra reparatörer som utför reparationer i lägenheter, samt hjälpa till med simskola på Drottninghögs badet. Alla vi som arbetar på Drottninghög hälsar... Continue Reading →

Nymålat!

Under våren har Helsingborgshem givit Cleanosol i uppdrag att måla och fylla i markeringar, tillhörande våra parkeringsplatser på Drottninghög. Över 500 hundra bilplatser får en make over som gör det lättare att parkera rakt och snyggt.

Tack! Helsingborgs stad

Under en längre tid har vattensamlingen (pölen) på gång & cykelbanan vid Grönkullagatan 23, utgjort ett hinder för alla passerande. Den befintliga brunnen i marken har inte mäktat med att svälja undan mängden vatten vid intensivt regnande, varpå det ibland blivit som en mindre insjö. Helsingborgs stad har på ett proffsigt och långsiktigt sätt åtgärdat problemet,... Continue Reading →

Nu är arbetet med monteringen av de 13 nya gårdsbommarna på Drottninghög klart. En nyhet för dig som boende är att du i fortsättningen kan öppna gårdsbommen med lägenhetsnyckel, och därmed inte behöver låna nyckel på Helsingborgshems områdeskontor. Vi vill uppmärksamma dig på att endast köra in för av & pålastning.

Motionssslingor på Drottninghög

Det finns sedan en tid tillbaka två motinsslingor på Drottninghög, slingorna är uppmärkta på marken i form av runda målade punkter. Gul slinga är 1 km lång, och orange slinga är 2 km lång, nu kan du alltså hålla koll på hur lång sträcka du har varit ute och promenerat. Helsingborgshem har tillsammans med Helsingborgs stad monterat upp två... Continue Reading →

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑