Alla inlägg av danielkirschner

Äntligen på väg!

Tillsammans med Helsingborgs stad är jag som representant för Helsingborgshem och Drottninghög, idag på väg till Gotland och Almedalsveckan, här ska vi under veckan med DrottningH husvagnen som bas, möta människor och prata dialog samt även bistå nya redaktörer på Almedalsbladet, sidan imagevars föregångare är drottabladet.

 

image

Konstverk med nytt utseende på Drottninghög

Gemenskap DrottninghögGemenskap Drottninghög 2Under veckan som gått har konstverket Gemenskap Drottninghög monterats upp på fasaden tillhörande Grönkullagatan 41. Konstverket vars namn tidigare varit Höstlandskap och som suttit på gavel tillhörande Rökullagatan 8, är nu renoverat och färdig målat.

Avtäckningen (premiären) planeras just nu, och kommer mest troligt äga rum på Drottninghögs dagen den 5/9-2015.

Fortsättning följer…………..

Den första ombyggnaden: Grönkullagatan 9, 11 och 13.

Den första ombyggnaden inom ramen för projekt DrottningH är nu snart på gång. Vi kallar den etapp 1 och det är Grönkullagatan 9, 11 och 13 som kommer att byggas om.

De boende där har i dagarna fått information om vad det kommer att innebära för dem. Nu väntar utredning för att få detaljerna på plats och sedan kommer de berörda hyresgästerna i vanlig ordning att få all information och lämna sitt godkännande innan vi kan sätta igång.

Karta etapp 1

Här börjar vi. De markerade husen omfattas av ombyggnaden i etapp 1. På sikt kommer utvecklingen inom projekt DrottningH att beröra alla bostäder på Drottninghög. I dagsläget finns det inga beslut om vad som ska hända med övriga hus på området.

Fler och mer varierade bostäder
På sikt kommer alla bostäder på Drottninghög att omfattas av förändringar på något sätt, men i dagsläget finns inga beslut om vad som ska hända med några andra hus än dessa tre. Vi utreder olika alternativ för att se hur vi kan nå projektets långsiktiga mål om dubbelt så många bostäder på området, mer variation bland bostäderna och bra boendemiljöer för dig som bor här idag och för kommande generationer av Drottninghögsbor.

Tillsammans med Helsingborgs stad arbetar vi i projektet också för att stärka allt det som är bra på Drottninghög – den gröna, familjevänliga miljön, ett stort utbud av aktiviteter och välfungerande mötesplatser, samhörigheten och engagemanget. Genom att öppna upp området, öka den upplevda tryggheten, skapa bra flöden och stärka kopplingarna till omkringliggande områden som Fredriksdal och Dalhem vill vi ge fler möjlighet att upptäcka alla dessa fina kvaliteter.

Författare: Helsingborgshem.

Målar ett konstverk?

Deli målar!Under veckan som gått har Helsingborgshems reparatörer Deli & Anders påbörjat uppfräschningen av befintlig handledare/räcke på Drottninghögs centrum. Detta räcke som finns mellan Drottninghögs skolans parkeringsplats och gångstråk på baksida av centrumet, ingår i konstverket Integration 1967 (vattenfall, granit, betong, stålrör) vars skapare är Lars Trollberg. Befintliga järnstolpar stålborstas och målas i original kulör, nytt tryckimpregnerat virke monteras därefter mellan stolparna.

På bilden: Deli målar.

Sommarjobbare på Drottninghög 2015

Nu har Helsingborgshem skrivit anställningsavtal med åtta ungdomar inför sommaren 2015. Ungdomarna kommer att ingå i Team Drottninghög och utföra olika arbetsuppgifter, som att tillsammans med våra fastighetsvärdar hålla rent och snyggt, arbeta med våra reparatörer som utför reparationer i lägenheter, samt hjälpa till med simskola på Drottninghögs badet. Sommarjobbare 2015Alla vi som arbetar på Drottninghög hälsar våra ungdomar mycket välkomna!

Tack! Helsingborgs stad

Under en längre tid har vattensamlingen (pölen) på gång & cykelbanan vid Grönkullagatan 23, utgjort ett hinder för alla passerande.

Torrt & fint

Den befintliga brunnen i marken har inte mäktat med att svälja undan mängden vatten vid intensivt regnande, varpå det ibland blivit som en mindre insjö. Helsingborgs stad har på ett proffsigt och långsiktigt sätt åtgärdat problemet, en ny brunn med större kapacitet är nu nergrävd på platsen så att alla kan passera torrskoda.

Motionssslingor på Drottninghög

Motionsslingor

Det finns sedan en tid tillbaka två motinsslingor på Drottninghög, slingorna är uppmärkta på marken i form av runda målade punkter.

Gul slinga är 1 km lång, och orange slinga är 2 km lång, nu kan du alltså hålla koll på hur lång sträcka du har varit ute och promenerat. Helsingborgshem har tillsammans med Helsingborgs stad monterat upp två infomations skyltar, dessa hittar du på Drottninghög centrum (övre torg) samt vid den nyrenoverade tennisbanan.