Alla inlägg av antonvidberg

Våga kämpa för din dröm

Screenshot_2015-01-15-10-37-09

Visionsfonden är en fond startad av Helsingborg Stad vars syfte är att forma Helsingborg till ett skapande, pulserande, gemensamt, globalt och ett balanserat Helsingborg. Men framförallt en stad där möjligheterna ges till alla. Helsingborg Stad har som mål att uppnå dessa visioner till år 2035. 2014 hade Visionsfonden en miljon kronor, en del av dessa pengar delade Helsingborg Stad ut till olika projekt som stämmer överrens med 2035s visioner som b.la. ska vara nyskapande, kreativ och som är till nytta för invånarna av Helsingborg och m.m. Josef Kiswani är en av de som fått en del av dessa pengar till sitt projekt som han driver i Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal. Josefs projekt går ut på att forma barn och ungdomar till entreprenörer. Detta vill han göra med barn och ungdomar i grundskoleåldern då han säger att barn ofta förlorar sina drömmar i högstadiet. Josefs syfte med projektet är att ta fram en handlingsplan där man vägleder dessa barn och ungdomar mot att förverkliga sin dröm, i många fall framtidsyrke.

Vem är Josef?

När jag frågar Josef vem han är så beskriver han sig själv vara en ung entreprenör som brinner för entreprenöriella och sociala frågor. Han arbetar mycket med ungdomar och speciellt ungdomar från ”dömda” områden som han kallar dem. Han väljer att använda ordet dömda och inte drabbade, och anledningen till det säger han är att omgivningen är en påverkande faktor till hur dessa ungdomar växer upp. Josef är själv uppväxt i Dalhem som är ett bland de tre områdena han arbetar inom.

Josefs bidrag från visionsfonden

Josef berättar att visionsfonden har öppnat upp möjligheter för att experimentera, skapa framgångar och hitta lösningar på befintliga problem. Han såg detta som en chans att starta ett nytt projekt där han vill öppna upp möjligheter för ungdomar att kämpa för sina drömmar och nå dem. Han säger att många barn har en dröm när dem är små. ”Men desto närmare verkligheten man kommer desto svårare känns den och då flyr man ifrån den istället för att sträva efter den.”

Han drar en väldigt intressant liknelse om sina fotbollsvänner som kände samma sak. Att när man var liten ville man bli Zlatan men med åren man växte upp och verkligheten hann ikapp en kändes det allt mer svårare och omöjligt men när man var barn, då kändes allt möjligt. Josef vill att man ska behålla ”Zlatan-drömmen”. Han förklarar att det är viktigt med en tydlig målbild, vart man vill komma någonstans. Han berättar att utan en målbild, så får man allt oklart för sig. ”Lite som ett pussel, vet man inte hur pusslet ska se ut så är det svårt att sätta ihop bitarna” Säger han.

”En kreativ livsstil”

När jag frågar honom vad hans projekt kommer att ha för betydelse för framtida Helsingborg säger han ” Jag tror att barnen i Helsingborg är Helsingborgs framtid och när vi pratar Helsingborg 2035 så pratar vi om framtiden.” Han tror att om man skapar en bättre standard för dessa barn genom att göra dem till entreprenörer och med det menar han inte att göra dem till egenföretagare utan att få fram en ”kreativ livsstil” för barnen. Att dessa barn ska våga gå utanför deras trygghetszon, våga kämpa för det dem brinner för. Lyckas vi med detta är vi ett med Helsingborg 2035s visioner tror Josef.

Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal

Josef som är uppväxt i Dalhem berättar utifrån egna erfarenheter att barn i dessa bostadsområden ofta stöter på ett problem, att man känner sig som ett offer för samhället. Att dessa barn känner att de har svårt att kunna uppnå sina drömmar. Han säger att detta inte är hela sanningen och han vill framföra detta till barnen. Att visa att det finns möjligheter även för dem.

”En viktig koppling”

Jag frågar Josef om han anses vara en förebild bland de barn och ungdomar han jobbar med. Han svarar på ett ödmjukt och blygsamt sätt att han tror att hans framgångar i olika projekt men även hans egna som han skapat själv samt att han även kommer från Dalhem har gjort att man kanske ser honom som en ung förebild. Han säger att han hans unga ålder, sina resultat och framförallt hans bakgrund är en viktig koppling mellan honom och barnen.

”Han kommer från Dalhem och han har uppnått de han har gjort och vi har samma bakgrund de vill säga att vi kan också göra det.”

Framtidsplaner

Som den entreprenör Josef är har han positiva förväntningar på det här projektet och även framtidsplaner om han lyckas. Han säger att han tror att ett sådant här typ av projekt aldrig har testats på en sådan ung målgrupp vilket gör den unik. Ett kul experiment som kan förväntas att få spännande resultat. Lyckas Josef med det här projektet och får det att bli en positiv energi i samhället är han inte tveksam på att detta kan växa, både till andra bostadsområden men även nationellt.

 

Drottninghög bidrar till en klimatsmart utveckling

Det finns ett flertal olika projekt runt om i världen som ökar växligheten  och grönska inuti i storstadsmässiga miljöer. Drottninghög är ett exempel på ett sånt projekt. I Drottninghög och tillsammans med några andra bostadsområden i Helsingborg finns ett projekt som drivs i sammarbete med Helsingborg Stad där man startade grannskapsodlingar sedan några år tillbaks.

Läs denna spännande och tankeväckande artikel som beskriver hur städer arbetar med naturen och välkomnar den in i stadsmiljöerna.

Artikeln:

http://hd.se/kultur/2015/01/16/naturen-ar-stadens-framtid/

 

Det nya vårprogrammet är här!

Det har varit en lång höst och vinter men nu blickar vi framåt, inväntar och tar emot en ljusare och grönare period och det gör vi tillsammans med det nya vårprogrammet av Idé A!

Idé A Drottninghög, möteplatsen för alla. Här händer det saker som människor vill ha och vi formar våra aktiviteter utifrån besökarnas efterfråga.

Våra aktiviteter bygger på kultur, lärande och hälsa. I vårprogrammet 2015 kommer du att kunna ta del av intressanta och tankeväckande föreläsningar, aktiviteter som bygger på motion och som skapar en trevlig gemenskap, fester och mycket mer!

Sugen på att läsa om programmet och ta reda på vilka aktiviteter som passar dig bäst? Klicka på länken eller hämta vårprogrammet uppe på Idé A på Drottninghög Centrum.

Idé A program 2015